Selvbilde

Hvordan ser du på deg selv, og hva påvirker det bildet du har av deg selv?

Negativ eller positiv?

Eksternt innhold