Statsminister Erna Solberg har reist verden rundt for å snakke om FNs mål om bærekraft. Men i Norge henger regjeringen etter med å oppfylle målene.

Lise Åserud / NTB

Norge gjør ikke en god nok jobb med FNs mål om bærekraft

PolitikkRegjeringen henger etter med å oppfylle målene her hjemme. Det er Riksrevisjonen som kommer med den kraftige kritikken.

 • © NTB
 • Published:

Riksrevisjonen er en offentlig institusjon.

Fakta om FNs bærekraftsmål

 1. Utrydde all fattigdom.
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, ernæring og fremme bærekraftig landbruk.
 3. Arbeid for god helse for alle.
 4. Kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring.
 5. Likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter.
 6. Rent vann og gode sanitærforhold for alle.
 7. Bærekraftig energi som enhver har råd til.
 8. Varig og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 9. Robust infrastruktur, innovasjon og bærekraftig industrialisering.
 10. Redusert ulikhet i og mellom land.
 11. Skape sterke og trygge bysamfunn.
 12. Sikre bærekraftig forbruk og produksjon.
 13. Stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av endringene.
 14. Bruke hav og marine ressurser på en bærekraftig måte.
 15. Fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer samt sikre en bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet og motarbeide ørkenspredning og erosjon.
 16. Fremme velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå.
 17. Styrke mekanismene for oppnåelse av målene, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Kilde: fn.no

Riksrevisjonens oppgave er å kontrollere hvordan regjeringen og myndighetene gjør jobben sin.

FN-målene er viktige

FN-målene er et veldig viktig prosjekt for regjeringen.

Norge sto i spissen da målene om bærekraft ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015.

Solberg får kritikk

Statsminister Erna Solberg (H) leder FN-gruppen som skal sikre at målene oppnås i hele verden.

Nå får hun sterk kritikk for at hun ikke følger opp målene her hjemme.

Norge er på etterskudd

Riksrevisjonen mener at regjeringen henger etter i arbeidet. Det tar for lang tid å gjennomføre planene. Det skriver de i en ny rapport.

Arbeidet her hjemme har dessuten vært for dårlig planlagt. Departementene har ikke samarbeidet godt nok.

Det gjelder mange områder i samfunnet

Målene om bærekraft dekker svært mange områder i samfunnet.

-Det er derfor veldig alvorlig at Norge ikke har lagt gode nok planer, påpeker Riksrevisjonen.

– Flaut for regjeringen

Freddy Øvstegård er representant for SV på Stortinget. Han mener dette er skikkelig flaut for regjeringen.

– Ulikhetene og klimautslippene øker i Norge, understreker han.

-Regjeringen har sovet i timen

Espen Barth Eide er talsperson for Arbeiderpartiet i miljøsaker. Han mener regjeringen har sovet i timen.

– Rapporten viser at Norge ikke er i nærheten av å følge opp målene i nasjonal politikk. Det er skuffende, sier Eide.

Regjeringen har gjort mye bra

Nikolai Astrup (H) er kommunal- og moderniseringsminister. Han har hovedansvaret i regjeringen for å følge opp målene i Norge.

Han understreker at regjeringen har gjort mye bra de siste årene. Han sier det er gjort mye for å sikre god psykisk helse hos barn og unge. Og at man har jobbet godt med å få ned klimautslippene i Norge.

Lover å følge opp rådene

– Men Riksrevisjonen har rett i at vi har vært for dårlige i planleggingen, sier Astrup.

Han lover at regjeringen nå skal følge opp rådene fra Riksrevisjonen.