Hvor godt liker du skolearbeidet? Det var ett av spørsmålene fra undersøkelsen.

Foto: Thomas Brun / NTB

Elever på mellomtrinnet har mistet litt motivasjon

SamfunnDe aller fleste elever trives godt på skolen. Men elever på mellomtrinnet har blitt litt mindre motivert for skolearbeid.

 • © NTB
 • Published:
 • Updated:

Elevundersøkelsen er en årlig spørreundersøkelse. Der får elever si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Nå vet vi mer om svarene fra 2019.

88 prosent av elevene sier at de trives godt eller svært godt. Dette gjelder elever fra 5. trinn og ut videregående. Men på mellomtrinnet har flere fått dårligere motivasjon de siste årene.

Noen blir motivert av matte. Andre liker norsk bedre.

Foto: NTB

Fakta om Elevundersøkelsen

 • Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse.
 • Elever fra 5. trinn til ut videregående svarer på spørsmål om læring og trivsel på skolen.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen. NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analyser og rapportering.
 • For 7. trinn, 10. trinn og Vg1 er det obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen. For de andre trinnene er det frivillig.
 • 451.184 elever deltok i Elevundersøkelsen 2019.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Under 4 på skalaen

Elevene har vurdert motivasjonen på en skala fra 1 til 5.

1 er lavest, og 5 er høyest.

På 7. trinn har motivasjonen sunket fra 3,98 i 2016 til 3,78 i 2019.

På 6. trinn har motivasjonen sunket fra 4,05 til 3,83.

På 5. trinn har motivasjonen sunket fra 4,10 til 3,88.

Lærere ser det samme

Lærerundersøkelsen er en annen spørreundersøkelse. Der er det lærere som svarer.

Lærerne mener at elever i både barneskolen og ungdomsskolen har fått mindre motivasjon.

Det var ikke så mange lærere som svarte på undersøkelsen. Men den sier likevel noe om hva lærere opplever på skolen. Det mener forskerne.

De aller fleste elevene synes likevel det er bra på skolen.

Foto: NTB

Mindre motivasjon bekymrer

Fakta om Lærerundersøkelsen

 • Lærerundersøkelsen utfordrer lærere til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø.
 • Spørsmålene er i stor grad laget for å speile spørsmålene i Elevundersøkelsen.
 • Lærerundersøkelsen er frivillig for skolene å gjennomføre.
 • 4.907 lærere og 296 skoler deltok i 2019.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Hege Nilsen er direktør i Utdanningsdirektoratet.

Hun er bekymret for utviklingen som viser at elevene er mindre motiverte.

– Bekymringen øker når lærerne melder om det samme, sier Nilssen.

De fleste liker skolen

Hun understreker likevel at de aller fleste elevene synes det er bra på skolen.

-Og i ungdomsskolen og i videregående ser vi ikke den samme nedgangen som på mellomtrinnet, sier Nilssen.