MEKTIGE KVINNER: Tre av Norges mektigste kvinner f.v: statsminister Erna Solberg (H), stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) og leder av Norges Høyesterett, dommer Toril Marie Øie. Selv disse tre er bekymret for at trakassering holder kvinner borte fra toppstillinger i samfunnet.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Trakassering kan skremme kvinner bort fra politikken

PolitikkSøndag 8. mars markeres kvinnedagen. Selv om Norge har kommet langt med likestilling, møter kvinner fortsatt på problemer knyttet til kjønn.

  • © NTB
  • Published:

Seksuell trakassering, mobbing og personangrep kan føre til at færre kvinner engasjerer seg politisk.

Fakta om kvinnedagen

  • Etablert under kvinnekongressen til Sosialist-internasjonalen i København i 1910.
  • Dagen skulle i utgangspunktet fungere som en dag hvor folk skulle kreve stemmerett for kvinner.
  • Det ble bestemt at dagen skulle være internasjonal kvinnedag under Kvinneåret i 1975.
  • Det ble en egen FN-dag i 1977.
  • Markeres nå over hele verden 8. mars.
  • USA var først ut med en nasjonal kvinnedag, i 1909.
  • Dagen ble markert i Norge første gang i 1915. Det var to år etter at norske kvinner fikk stemmerett.

Norges mektigste kvinner, statsminister Erna Solberg (H) og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) deler bekymringen over trakassering av kvinner.

Seksuell trakassering er et problem

– Internasjonale undersøkelser har vist at seksuell trakassering dessverre er et problem i mange parlamenter. Kvinner opplever mer trakassering enn menn, sier Trøen.

– Seksuell trakassering gjør at terskelen for å delta i politikken blir høyere. Det er derfor en trussel mot demokratiet, mener Trøen.

8.mars dominert av metoo

Søndag 8. mars markeres kvinnedagen verden over. De siste årene har kvinnedagen  vært dominert av metoo og problemer knyttet til seksuell trakassering.

Stortingets egen kartlegging viste før jul at 11 prosent av representantene og de partiansatte i nasjonalforsamlingen har opplevd mobbing eller trakassering det siste året.

Det er flest kvinner

Kartleggingen viste at det er en klar overvekt av kvinner blant dem som sier de har opplevd mobbing, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste året.

– Den viser at dette også forekommer på Stortinget. Dette må vi få en slutt på, sier Trøen.

Statsministeren er bekymret

Statsministeren frykter trakassering og metoo-saker kan føre til at færre kvinner engasjerer seg i politikk.

– Det kan være en ny barriere for kvinner, også fordi kvinner tar seg mer nær av dette. Det har noe med den sosiale samhørigheten å gjøre – jenter liker å bli likt, det er en del av måten vi blir opplært på, sier Solberg til NTB.

Kvinner og menn rammes ulikt

Solberg mener kvinner rammes på en annen måte enn menn, fordi trakasseringen blir personifisert, seksualisert og fokusert på utseende.

– Man må lære seg å bli tykkhudet og ikke så opptatt av hva andre sier. Noen sier ondskapsfulle ting for å såre, mens andre kritiserer i beste mening. Så gjelder det å lytte til det som er riktig å lytte til, sier hun.

Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne har opplevd mye hets, både som miljøpolitiker, kvinne og for sitt asiatiske utseende.

Metoo rystet de norske partiene

Metoo rystet de politiske partiene i Norge. Det gjaldt også Solbergs eget parti Høyre.

– Metoo er medvirkende til at en del jenter opplever at miljøer blir lukket og stengt hvis du ikke vil være med på «gøyen». Slik kultur må alle jobbe med. Det er en maktutøvelse som er helt urimelig, skadelig og faktisk ulovlig i mange tilfeller, sier Solberg.

Likestilling i politikken

Trøen viser til at man i politikken har kommet langt med likestillingen. Dagens Storting er med 41 prosent kvinner det mest likestilte noensinne, og 35 prosent av dagens ordførere er kvinner. I tillegg følger de politiske partiene 40/60-prinsippet for kjønnsfordeling.

– Men vi må jobbe kontinuerlig for å sikre at kvinner både går inn i, tar del i og er i politikken. Vi vet at det er fortsatt er utfordringer knyttet til det, sier stortingspresidenten.