Det sikreste middelet mot spredning av koronaviruset er 20–30 sekunders håndvask med rent vann og såpe. Det er en luksus 3 milliarder mennesker i verden ikke har tilgang til, ifølge WHO og Unicef.

AP/NTB scanpix

Milliarder kan ikke vaske hendene i rent vann

HelseHåndvask med rent vann og såpe er det beste middelet i kampen mot koronavirus. Nesten halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til dette.

  • © NTB
  • Published:

Tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef) viser at rundt 3 milliarder mennesker i verden ikke har tilgang til ren håndvask.

Fakta om vannressurser

  • Selv om vann utgjør 70 % av jordas overflate, er 97 % av dette vannet fordelt på fem hav i form av saltvann.
  • Faktisk er bare 2,5 % av alt vannet på jorda ferskvann, og av dette er 70 % frosset i isbreer og kalotter.
  • Mennesker kan bruke grunnvann og overflatevann for å overleve, men disse ressursene er mange steder raskt i ferd med å forsvinne.
  • Ferskvannsressursene er ujevnt fordelt i verden og hvert land og individ bruker ulike mengder vann.
  • Rundt 40 % av verdens befolkning (opptil 2,8 milliarder) lever i regioner utsatt for vannmangel, og rundt 900 millioner mennesker mangler trygg tilgang på vann.

Kilde: ToGoodToGo

Karen Hækkerup er generalsekretær i danske Unicef. Hun mener det blir svært vanskelig å forhindre en rask spredning av koronaviruset hos befolkninger uten tilgang til ren håndvask.

Det er en uhyggelig tanke

– Det er en uhyggelig tanke. Dette gjelder typisk fattige land og steder der man har problemer med rent drikkevann, toalettforhold og vann i det hele tatt, sier generalsekretær

– Dette er steder der man alt kjemper for å unngå sykdommer som kolera og hepatitt, og så kommer koronaviruset på toppen. Det kan få enorme konsekvenser, sier hun.

Vann og såpe

Eksperter på smittevern verden over anbefaler god håndhygiene som det fremste verktøyet i kampen mot koronaviruset.

Flittig håndvask, 20–30 sekunder om gangen med rent vann og såpe, tar knekken på viruset. Det er en luksus mange ikke har tilgang til.

Flere har fått tilgang til vann

Utviklingen går heldigvis i riktig retning. De siste 20 årene har nesten 2 milliarder flere mennesker fått tilgang til rent drikkevann.

Drikker brakkvann

En av ti i verden mangler likevel fortsatt tilgang til helt grunnleggende tilbud som er avgjørende for hygienen.

Rundt 144 millioner mennesker må også drikke ubehandlet, urent vann. Det viser tall fra FN.

Milliarder av fattige verden over, som Juana Ruiz i utkanten av Lima i Peru, kjemper en daglig kamp for å finne rent vann til seg selv og familien. Foto: AP / NTB scanpix

Mange dør av å drikke urent vann

Hækkerup viser til at det årlig dør rundt 300.000 barn i verden som følge av diarérelaterte sykdommer. Millioner av barn trues av sykdommer som følge av at de drikker urent vann.

Hver eneste dag dør det 800 barn av sykdommer som er direkte relatert til urent vann og mangel på hygiene, og som enkelt kunne ha vært forebygd, påpeker Unicef.

Frykter følgene i Afrika

Korona-pandemien har hittil krevd rundt 8.000 menneskeliv. Viruset spres nå til stadig flere land i Afrika.

– Selv om Afrika ikke er hardt rammet ennå, så er det naivt å tro at det ikke kommer til å ramme hardt i de land der helsevesenet fra før står overfor utfordringer, sier Hækkerup.

63 prosent av innbyggerne mangler rent vann

Aller verst kan pandemien komme til å ramme i Afrika sør for Sahara, der 63 prosent av innbyggerne i byene ikke har tilgang på rent vann å vaske hendene i.

I Sør-Afrika mangler nesten annenhver innbygger i de store byene helt grunnleggende fasiliteter for håndvask i hjemmene sine..