Vinteridrettene er ofte svært kostbare på grunn av utstyret og utgifter til for eksempel heiskort. Det gjør at mange ikke har råd til å drive med disse idrettene.

Shutterstock / NTB scanpix

Mange idretter er blitt svært dyre

Idrett3.900 kroner for en 9-åring og 9.600 kroner for en 15-åring. Det er den gjennomsnittlige prisen i året for å delta i idretten. Det er utstyr og kostnader til arrangementer som driver opp prisen.

  • © NTB
  • Published:

Det kommer fram i en rapport fra Oslo Economics. De har kartlagt kostnadsnivået i 13 ulike idretter.

Fakta om barne-og ungdomsidrett

  • Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.
  • Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten noe form for forskjellsbehandling.
  • Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige.
  • Målet er at ungdom skal ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.
  • Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Kilde: idrettsforbundet

I rapporten heter det at det særlig er snø- og isidrettene som skiller seg ut med høyere gjennomsnittskostnader. Utstyr og klær er ofte dyre i disse idrettene.

Treningssamlinger er dyre

Kostnader til treningssamlinger utgjør også en relativt stor andel av totalkostnaden innenfor enkelte idretter.

Det gjelder særlig i alpint og hockey. De er de dyreste idrettene.

Utøveren kan oftest velge om han eller hun vil være med på samlingene. Men mange utøvere opplever dem som viktige.

Noen idretter har lave kostnader

Berit Kjøll er president i idrettsforbundet. Hun understreker at rapporten viser at mange idrettslag har et tilbud til en relativt lav kostnad og som mange kan være med på.

Men hun sier også at rapporten avdekker at flere idretter har tilpasset seg et unødig høyt ambisjonsnivå når det gjelder utstyr.

Prisnivået bekymrer

– Kravet til utstyr for enkelte idretter er bekymringsfullt, og denne utviklingen må snus. Her må både særforbund, idrettslag og foreldre ta et felles ansvar for å justere ambisjonsnivået for å få ned kostnadene, sier Kjøll.

– Idretten skal være inkluderende

Abid Q. Raja (V) er kultur og likestillingsminister. Han mener det er viktig å gjøre idretten tilgjengelig for alle.

– Det er alvorlig når barn og ungdom ikke kan delta i organisert idrett fordi det koster for mye. Idretten skal være inkluderende, og alle skal kunne ha et idrettstilbud, sier han.