Rådet for bioteknologi går inn for å tillate kunstig befruktning av enslige kvinner.

Shutterstock / NTB scanpix

Foreslår at enslige kvinner skal få hjelp til å få barn

PolitikkRådet for bioteknologi sier ja til assistert befruktning for enslige. Rådet vil også ha likestilling mellom eggdonasjon og sæddonasjon.

  • © NTB
  • Published:

Bioteknologirådet gir anbefalinger til norske myndigheter i saker om moderne bioteknologi.

Fakta om assisert befruktning

  • Assistert befruktning i Norge er regulert i bioteknologilovens § 2.
  • Kvinner som er gift eller samboere i ekteskapsliknende forhold kan få offentlig finansiert assistert befruktning.
  • Etter at felles ekteskapslov trådte i kraft 01. januar 2009 er kvinner i lesbiske parforhold likestilt med kvinner i heterofile parforhold med hensyn til rett til assistert befruktning.
  • Enslige kvinner har hittil ikke hatt rett til offentlig finansiert assistert befruktning.
  • Nå foreslår Bioteknologirådet at det også skal bli assistert befruktning for enslige.
  • Rådet vil også sidestille eggdonasjon med sæddonasjon.

Kilde: onskebarn.no/NTB

Med knappest mulig flertall – åtte mot sju- gikk Rådet for bioteknologi inn for at enslige kvinner skal omfattes av behandlingstilbudet.

Tar hensyn til kvinners ønsker

Ole Frithjof Norheim er leder for Rådet for bioteknologi. Han sier at mange enslige kvinner ønsker å få barn.

– Hovedargumentet var at man vil hjelpe kvinner som har et sterkt ønske om å få barn.  Rådet endte derfor med å si ja til assistert befruktning for enslige, sier han.

Samfunn i endring

Bioteknologiråder har tidligere sagt nei til dette.

De har før ment at barnet ville være i en utsatt posisjon hvis moren ikke kunne ivareta omsorgen.

Debatten har endret seg

Norheim forklarer det nye vedtaket med at sammensetningen av rådet er endret. Samtidig kan den politiske debatten de siste årene ha hatt en påvirkning.

– Det er mulig vektleggingen av de ulike argumentene har forskjøvet seg litt. Kanskje samfunnsutviklingen går i denne retning. Dette spørsmålet har vært drøftet lenge, sier han.

Vil ha eggbank

Rådet går også inn for å utvide rammene for eggdonasjon.

Nå ønsker et flertall i rådet en eggbank. Eggdonasjon og sæddonasjon sidestilles.

Det er en stor seier for likestilling

Åshild Bruun-Gundersen er helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet (Frp). Hun mener rådets forslag er riktig.

– Det vil være en stor seier for likestilling i Norge om vi får flertall for dette i Stortinget, sier hun.

200 vil be om eggdonasjon

Trolig vil 200 kvinner årlig be om eggdonasjon.

I Europa er dette tillatt i 38 av 43 land, inkludert Sverige og Danmark.

Frp kan sammen med Arbeiderpartiet og SV danne flertall for disse endringene i bioteknologiloven.

Diskusjon i SV

I Sosialistisk Venstreparti (SV) diskuteres det om betaling for egg kan ses som kjøp og salg av kvinnekroppen.

Partiet skal drøfte spørsmålet på landsstyremøtet.

Vil motta en sum

Frp har foreslått at eggdonorer skal motta en sum på mellom 7.000 og 12.000 kroner.

MDG-politikeren Hanna Marcussen er enslig, men ville ha barn. Hun måtte til Danmark for å få å få hjelp. Nå foreslås det at det blir tillatt med kunstig befruktning for enslige i Norge også.

Lav fruktbarhet

Helt nye tall viser samtidig at det er fallende fruktbarhet i Norge.
Det ble født 54.495 barn i Norge i 2019.

1,5 barn per kvinne

Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,56 barn per kvinne.

Det er laveste fruktbarhetstallet målt noen gang. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Stadig eldre førstegangsfødende

Førstegangsfødende mødre var i snitt 29,8 år gamle, mens tallet for førstegangsfedre var 32 år.