Statsmininster Erna Solberg holdt i helgen et nettmøte der hun svarte folk på spørsmål om korona- tiltak som er satt i verk i Norge. I helgen fikk hun også Stortinget med på en egen korona-lov som skal gjøre det lettere å fatte enkelte vedtak raskt.

Tore Meek / NTB scanpix

Enighet om en korona-kriselov på Stortinget

PolitikkStortinget er enige om en ny kriselov. Den skal gi regjeringen mulighet til å gjøre raske vedtak i korona-tidene. Unntaksloven skal i første omgang bare vare i én måned.

 • © NTB
 • Published:
 • Updated:

Loven gir regjeringen flere muligheter til å endre lover og regler uten at de først blir behandlet i Stortinget.

Fakta om korona-loven

 • Koronaloven er en lov for å begrense konsekvenser av korona-utbruddet.
 • Det er en midlertidig lov.
 • Regjeringen kan dermed selv midlertidig endre bestemte lover.
 • Stortinget skal informeres, men vedtar ikke lovendringen.
 • Forskriftene som endrer lovene skal være tidsbegrenset - foreløpig bare gjelde for en måned.

Kilde: wikipedia.no

Stortinget sa først nei

Regjeringen ville først at loven skulle være mer omfattende og gjelde for en lengre periode.

Det sa Stortinget nei til.

Nå er alle partier på Stortinget enige om den nye loven.

Skal brukes til vedtak det haster med

Loven kan bare brukes dersom endringene haster så mye at det ikke er mulig med vanlig saksbehandling i Stortinget.

Svein Harberg er parlamentarisk leder for Høyre. Han er glad for at Stortinget har gått med på en unntakslov.

Fakta om den lovgivende makt

 • Stortinget har kontroll over den utøvende makt (Regjeringen).
 • Det betyr at Regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget.
 • Det er de folkevalgte på Stortinget som vedtar lover, skatter og avgifter, og bevilger penger.
 • Men det er regjeringen og departementene som foreslår hva det skal bevilges penger til, og hvordan man skal skaffe inntekter til disse bevilgningene.

Kilde: ung.no

Mange havner i en vanskelig situasjon

– Vi må ha mulighet til å handle raskt i mange tilfeller. Blant annet når virksomheter og bedrifter er nær konkursen – eller når enkeltmennesker og familier plutselig står uten inntekt, sier han.

Loven kan blant annet brukes til raskt å endre lovverket slik at Nav kan utbetale dagpenger og andre ytelser.

Det kan også være snakk om endre frister som er vanskelig å overholde på grunn av reglene om karantene.

Regjeringen må varsle Stortinget

Regjeringen må varsle Stortinget om hvilke endringer den vil sette i verk.

Et mindretall på en tredel av representantene i Stortinget kan stanse vedtak, selv om de ikke er fysisk samlet.

Et samlet Storting

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har vært saksordfører for loven. Han sier det har vært viktig å avgrense unntaksloven.

– Det normale skal være vanlig lovarbeid. Denne uken har vist at vi kan fatte store avgjørelser på kort tid. Men vi ser behovet for en unntakslov for å fatte små og store beslutninger, sier Støre.

Han oppfordrer regjeringen til  ikke å bruke loven uten at det er strengt nødvendig.

Ville ha større fullmakter

Regjeringen ønsket i sitt lovforslag at kriseloven skulle gjelde i seks måneder. I stedet blir det altså bare én måned.

Men loven  kan forlenges. Det er også opposisjonen med på – dersom det er nødvendig.

Erna Solberg ville ha fått for stor makt

Bjørnar Moxnes er leder for partiet Rødt. Han mener regjeringens første forslag til unntakslov var helt uakseptabelt.

– Det innebar en uakseptabel overføring av makt fra Stortinget til regjering. Det ville gjort Erna Solberg til den mest eneveldige statsministeren i Norge siden 1814 i fredstid, mener Moxnes.

Siv Jensen er leder for Frp. Hun deltok på pressekonferansen om ny Koronalov hjemmefra. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Loven skal være kortvarig

Også Fremskrittspartiet er fornøyd med at loven ble mindre omfattende enn det regjeringen først foreslo.

– For oss har det vært viktig at loven skal være kortvarig, avgrenset og ivareta rettighetene til mindretallet. Det sier Siv Jensen som er leder for Frp.