Én av tre av barn og unge som bruker Snapchat, Tiktok eller Instagram, sier at de deler en video på en av disse plattformene hver dag.

Wilma Nora D. Nygaard / NTB scanpix

YouTube og Snapchat er mest populært

SamfunnNesten alle barn og unge i alderen 9-18 år bruker YouTube. Deretter følger Snapchat, TikTok og Instagram. Det viser en ny kartlegging fra Medietilsynet.

  • © NTB
  • Published:

95 prosent av norske barn og unge i alderen 9-18 år bruker YouTube. 80 prosent er Snapchat-brukere.

Fakta om Medietilsynet

  • Medietilsynet er et statlig tilsyn.
  • Medietilsynet har siden 2006 samlet inn data om barn og unges mediehverdag annethvert år gjennom Barn og medier-undersøkelsen.
  • I årets undersøkelse har cirka 3400 9-18-åringer fra 51 skoler over hele landet deltatt.
  • 97 prosent av dem svarer at de har egen mobil.

65 prosent forteller at de bruker TikTok og Instagram.  TikTok er mest populært blant de yngste.

Omtrent halvparten bruker Facebook.

Vanene endrer seg fort

Mari Velsand er direktør i Medietilsynet. Hun sier de digitale medievanene endrer seg veldig fort.

–  Da den forrige barn og medier-undersøkelsen ble gjennomført i 2018, var TikTok så lite kjent at vi ikke så behovet for å undersøke bruken. Nå er TikTok blitt veldig populært, forteller hun.

Velsand sier dette viser  hvor viktig det er å følge utviklingen tett.

Snapchat øker med alderen

Andelen som bruker Snapchat, øker veldig med barnas alder – fra 29 prosent av 9-10-åringene til 71 prosent av 11-12-åringene.

Blant 13-18-åringer bruker over 90 prosent  Snapchat.

Mange deler videoer daglig

Én av tre av dem som bruker Snapchat, Tiktok eller Instagram, sier at de deler en video på en av disse plattformene hver dag. Mange legger ut bilder eller video der ansiktet deres vises.

I aldersgruppen 13-18 år svarer 86 prosent at de har mye kontakt med vennene sine i sosiale medier.

Deler ut «likes»

Det barn og unge oftest gjør på sosiale medier, er å like noe.

Seks av ti 9-18-åringer liker noe hver dag, mens nesten åtte av ti gjør dette minst på ukentlig basis.

De eldste barna bruker sosiale medier mest

Det er de eldste barna, 15-18-åringene, som bruker de sosiale mediene mest.

Åtte av ti bruker nettet til lekser og skolearbeid minimum ukentlig.

Totalt 81 prosent av 9-18-åringene har en spillkonsoll. Andelen gutter som har dette, er på 93 prosent, mens den er på 68 prosent blant jentene. Denne kjønnsforskjellen er tydelig i alle aldersgrupper. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Barns må lære å være kritiske

Velsand sier det er viktig å at barn og unge lærer å være kritiske til de ulike mediene.

– Selv om det er mange positive sider ved å være på nettet, er det også betydelige utfordringer. Det gjelder digital mobbing, kommersielt press, kroppspress og eksponering for skadelig innhold, sier hun.

Velsand mener det er på tide med en nasjonal strategi for å trygge barn og unge på nettet.