I aldersgruppen 13–18 år, svarer 43 prosent at de har sett skremmende eller voldelig innhold - for eksempel av mennesker som skader andre mennesker eller dyr. Det er flere jenter enn gutter som sier de har sett skremmende innhold.

Shutterstock / NTB scanpix

Svært mange barn og unge ser skremmende innhold på nett

SamfunnFlere enn fire av ti unge mellom 13 og 18 år har det siste året sett skremmende eller voldelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet.

  • © NTB
  • Published:

Rundt 3.400 barn og unge i alderen 9–18 år er spurt i undersøkelsen fra Medietilsynet.

Fakta om unges mediehverdag

  • Medietilsynet har siden 2006 samlet inn data om barn og unges mediehverdag gjennom Barn og medier-undersøkelsen, som gjennomføres annethvert år.
  • Den siste undersøkelsen viser at mer enn fire av ti 13-18-åringer har i løpet av det siste året sett skremmende eller voldelig innhold eller diskusjoner på nett.
  • 43 prosent har sett skremmende eller voldelig innhold eller diskusjoner, for eksempel kan det gjelde noen som skader andre mennesker eller dyr
  • 43 prosent har sett hatmeldinger eller diskusjoner som angriper bestemte grupper eller enkeltpersoner.
  • 34 prosent har sett innhold eller diskusjoner som handler om måter å være svært tynn på.
  • 30 prosent har sett innhold eller diskusjoner relatert til måter å skade seg selv fysisk på.

Kilde: medietilsynet

Blant dem som er i alderen 13–18 år, svarer 43 prosent at de har sett skremmende eller voldelig innhold.

Mennesker eller dyr blir skadet

Blant annet har de sett mennesker som skader andre mennesker eller dyr.

Like mange har sett hatmeldinger.

Unge ser hundrevis av saker hver dag

Mari Velsand er direktør i Medietilsynet. Hun sier at barn og unge daglig forholder seg  til hundrevis av innlegg, nyhetssaker og kommentarer i ulike digitale kanaler.

– Vår undersøkelsen viser at mange ser innhold som kan være skadelig, sier Velsand.

Flere jenter reagerer

Tallene viser at det er flere jenter enn gutter som sier de har sett skremmende eller voldelig innhold.

Ungdommene er også blitt spurt om de har sett innhold som viser måter å være svært tynn på i digitale kanaler.

– Blant jentene i alderen 13–18 år har så mange som halvparten sett denne type innhold eller diskusjoner. Det er svært uheldig, sier Velsand.

Mange har sett innhold med selvskading

Totalt, når man også tar med guttene, sier 34 prosent at de har sett innhold på nett som viser måter å være ekstremt tynn på.

30 prosent forteller at de har sett innhold eller diskusjoner som viser måter å skade seg selv fysisk på.

51 skoler deltok i undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag fra Medietilsynet.

Barn og unge på 51 skoler over hele landet har deltatt.