LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er bekymret for de økende ulikhetene i Norge. Det er som gift inn i den norske modellen, sier han.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Økt ulikhet er som gift i samfunnet

ØkonomiKampen mot de økende forskjellene i Norge vil prege årets lønnsoppgjør. Det sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

  • © NTB
  • Published:

Hans-Christian Gabrielsen er leder for Landsorganisasjonen, LO.  Han er bekymret for den økende økonomiske ulikheten i Norge. Han sier denne ulikheten vil prege LOs krav i årets lønnsoppgjør.

Fakta om årets tariffoppgjør

  • Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn, som f.eks. arbeidstid, velferdspermisjoner, tillegg og andre ting.
  • Oppgjøret starter med partene i konkurranseutsatt industri.  Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO er parter.
  • Forhandlingene starter i midten av mars.
  • Resultatet fra disse forhandlingene får konsekvenser for forhandlingene i de andre tariffområdene i privat og offentlig sektor.

Kilde: NTB

 

– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier Gabrielsen til NTB.

Høy streikevilje

I en rekke bransjer er det varslet om stor frustrasjon og høy streikevilje foran årets hovedoppgjør. Årsaken til frustrasjonen er økende ulikhet kombinert med eiere som har tatt ut store økonomiske utbytter fra bedriftene.

– Det er en stor forventning blant LOs medlemmer om det nå er deres tur. De vil ha sin rettferdige del av kaka, sier Gabrielsen.

Truer den norske modellen

LO-lederen mener ulikheten i lønnsnivå bør bekymre flere enn fagbevegelsen. Han viser til stor sosial uro i mange andre land, som for eksempel i Frankrike.

De gule vestene

I Frankrike har demonstranter med gule vester protestert i over et år. Demonstrantene har skapt stor uro i samfunnet.

– Heldigvis er gule vester noe vi fremdeles forbinder med barnehagebarn på tur her i Norge. Men vi må må  være  bevisste når vi ser den sosiale uroen knyttet til ulikhet i andre land, sier han.

Han mener at denne uroen også kan komme i Norge.

 De rike får mest

Han sier at statistikken viser at de ti prosentene som tjener mest i Norge, har fått 107.000 kroner i økt reallønn de siste ti årene.

Samtidig har de de 10 prosentene som tjener minst, bare har fått 1.000 kroner.

Regjeringens skattekutt har dessuten gikk Norges 1.000 rikeste personer 1,1 milliarder kroner mer siden 2013.

Det er gift

Gabrielsen kaller de økende forskjellene for gift inn i den norske modellen og det norske arbeidsmarkedet.

–De økende forskjellene undergraver det som er det viktigste i den norske modellen – nemlig små forskjeller mellom folk og høy grad av tillit, sier LO-lederen

Ikke alle er enige

Alle er ikke like enige i Gabrielsens analyse.

Øystein Dørum er sjeføkonom i NHO. Han viser til de nye tallene fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Forskjellene har flatet ut

TBU er et organ som legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

Årets rapport fra  TBU viser at det er riktig at  lønnsforskjellene i Norge økte fram til 2015. Men etter det har lønnsforskjellene ligget flatt. Samtidig har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner krympet.

Lik lønnsutvikling for mange

Dørum sier at tallene  fra TBU viser at  lønnsutviklingen har vært lik for mange grupper i Norge.

– Man kan være enig eller uenig om hvor jevn inntektsfordelingen i et land bør være. Noen vil si at den skal være jevnere enn i dag, andre vil mene at den er jevn nok, sier han.