Hvor mange språk kjenner du igjen av ordene på tavla? 21. februar er den internasjonale morsmålsdagen.

Shutterstock / NTB scanpix

Mange tusen språk står i fare for å forsvinne

Kultur21. februar er den internasjonale dagen for morsmål. FN vil markere at språk er viktig for identitet, kulturhistorie og tradisjoner.

  • © NTB
  • Published:

FN- dagen for morsmål har blitt markert siden 2000.

Fakta om morsmålsdagen

  • Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999.
  • Dagen har blitt markert 21. februar hvert år siden 2000.
  • Målet med denne dagen er å fremme språklig mangfold og flerspråklighet. Dessuten å øke forståelse, toleranse og dialog om språklige og kulturelle tradisjoner.
  • Retten til å snakke sitt eget morsmål kan ikke alltid tas for gitt. I mange land trues lokale morsmål av mer dominante språk.
  • Mange språk  mangler dessuten skriftformer. Det gjør disse språkene vanskeligere å formidle til nye generasjoner.

Kilde: wikipedia.no

Datoen ble valgt fordi en gruppe studenter  ble skutt og drept av politiet i Dhaka  21. februar 1952.

De ble drept da de demonstrerte for å få anerkjennelse av sitt morsmål, Bangla.

Språk er viktig for tradisjoner

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) arbeider for å styrke minoritetsspråk, urspråk og utrydningstruet språk.

Mister man morsmålet sitt, mister man også mye av sin identitet, kulturhistorie og tradisjoner.

Det er mange tusen språk

UNESCO opplyser at  det er  mellom 6000-7000 ulike språk i verden i dag.

Halvparten av disse står i fare for å forsvinne dersom man ikke gjør noe aktivt for å beholde dem.

Skal bevare språkene

FN-dagen for morsmål er med på å sette søkelys på dette.

Den blir feiret og markert av UNESCOS medlemsland over hele verden.

På denne klassedøren står det velkommen på 17 forskjelling språk.

Et av FNs bærekraftmål

Dagen kan knyttes til FNs fjerde bærekraftmål. Det dreier seg om  å gi alle god utdanning.

Barn lærere lettere dersom de får lære på sitt eget språk.

Minoritetsspråk i Norge

Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene.

Samisk, kvensk, romanes og romani skal ha et særlig vern i Norge.

Mange har ulik bakgrunn

I tillegg bor det mange mennesker med ulik språklig bakgrunn i Norge.

Loven om opplæring slår fast at elever i grunnskolen og videregående skole har rett til morsmålsopplæring eller tospråklig opplæring.

Denne retten har eleven dersom han eller hun ikke har gode nok ferdigheter i norsk til å følge den vanlige undervisning.