• FNs befolkningsfond (UNFPA) ble etablert i 1967.
  • UNFPA arbeider hovedsakelig med familieplanlegging og mødrehelse.
  • Organisasjonen legger vekt på menneskerettigheten om at alle har rett til å planlegge sin egen familie.
  • Organisasjonen bistår utviklingsland i utforming og gjennomføring av befolkningsprogrammer.
  • UNFPA finansierer ulike prosjekter knyttet til familieplanlegging, helsetilbud til mor-barn-omsorg og prosjekter som direkte sikter mot å bedre kvinners økonomiske og sosiale kår.