Statsmininster Erna Solberg holdt tradisjonen tro en nyttårstale 1. januar. Der tok hun opp både utfordringene med klimaendringene og problemet med selvmord.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Statsministeren snakket om klima og selvmord i nyttårstalen sin

PolitikkStatsminister Erna Solberg viet en stor del av nyttårstalen sin til klima, miljø og FNs bærekraftsmål. Hun tok også opp problemet med selvmord.

 • © NTB
 • Published:

Klimautslippene i Norge er nesten like store nå som i 1990.

Fakta om FNs bærekraftsmål

 1. Utrydde all fattigdom.
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, ernæring og fremme bærekraftig landbruk.
 3. Arbeid for god helse for alle.
 4. Kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring.
 5. Likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter.
 6. Rent vann og gode sanitærforhold for alle.
 7. Bærekraftig energi som enhver har råd til.
 8. Varig og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 9. Robust infrastruktur, innovasjon og bærekraftig industrialisering.
 10. Redusert ulikhet i og mellom land.
 11. Skape sterke og trygge bysamfunn.
 12. Sikre bærekraftig forbruk og produksjon.
 13. Stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av endringene.
 14. Bruke hav og marine ressurser på en bærekraftig måte.
 15. Fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer samt sikre en bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet og motarbeide ørkenspredning og erosjon.
 16. Fremme velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå.
 17. Styrke mekanismene for oppnåelse av målene, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Kilde: fn.no

Solberg forklarte utviklingen med at vi er blitt én million flere nordmenn, og at økonomien har hatt en formidabel vekst

Utslippene må reduseres kraftig

– Men fremover må utslippene reduseres kraftig, understreket hun. Hun la til at det vil kreve mye av oss.

– Jeg kan ikke love at alt skal bli som før, understreket hun.

Vil beskytte oljenæringen

Statsministeren vil fortsatt beskytte den norske oljenæringen.

– Selv om verden når klimamålene, vil det være behov for olje og gass. Derfor bør vi ikke avvikle en næring som sysselsetter mange tusen. Oljenæringen bidrar til å finansiere velferden vår, argumenterte hun.

Alle kan bidra

Solberg oppfordrer alle til å bidra ved å velge mer klimavennlig bil og å reise kollektivt og sykle.

– Hver for seg betyr det kanskje ikke så mye, men husk at det er summen av alle de små valgene som avgjør, understreket hun.

Solberg tok en optimistisk tone

Solberg valgte å ha en optimistisk tone.

–På mange områder går det rett vei, sa hun. Solberg viste til at færre i verden lever i fattigdom. Flere mødre og nyfødte overlever –  og flere fullfører skolen.

Alle disse målene er blant FNs bærekraftmål som skal nås innen 2030.

Det er viktige mål for alle

Mange tror at bærekraftsmålene er viktige bare for fattige land.

– Mange mål er like viktige for oss alle. Fordi vi puster inn den samme luften, og fisker i det samme havet, sa Solberg.

– I noen land er målet innen utdanning at alle barn skal få gå på skole. Her hjemme er hovedutfordringen å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring, sa hun.

Vi skal klare det sammen

Solberg understreker at vi har en lang vei foran oss for å nå FNs bærekraftmål.

–  Men når vi vet hvor vi skal, er det bare å legge i vei. Alle kan gjøre litt. Sammen skal vi klare det, oppmuntret hun.

Selvmord

Solberg tok også opp selvmord i nyttårstalen. Hun mintes Ari Behn.

Ari Behn var forfatter og billedkunstner. Han var tidligere gift med prinsesse Märtha Louise. Behn tok livet sitt 1. juledag.

Varme tanker

– Norge mistet en nyskapende kunstner og forfatter. Familie og etterlatte mistet et kjært familiemedlem og en god venn, sa Solberg.

– Jeg sender mine varmeste tanker til alle de som har mistet en av sine kjære det siste året, fortsatte hun.

Mange la ned blomster og tent lys foran Slottet dagen etter at det ble kjent at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv. Foto:NTB scanpix

674 personer tok livet sitt

Statsministeren viser til at 674 personer tok livet sitt her i landet i 2018.

– De hadde 674 ulike grunner. Uansett må vi jobbe for å få tallet ned. Åpenhet, å tørre å snakke om følelser, er viktig, sa statsministeren.

Vil kartlegge unge

Regjeringen vil  ta initiativ til å kartlegge årsakene til at flere unge får psykiske helseutfordringer.

– Da kan vi også komme nærmere løsninger som virker, sa hun i talen.