Deler av bygningsbransjen har fått et dårlig rykte. Det forekommer en del svart arbeid, og noen bygningsarbeidere jobber også i det som kan kalles slavelignende forhold.

Shutterstock / NTB scanpix

Regjeringen vil bekjempe moderne slaveri

SamfunnRegjeringen jobber nå med en lov mot moderne slaveri. Målet er å forhindre handel med mennesker, slaveri og uverdige arbeidsforhold.

  • © NTB
  • Published:

Mange tror at slaveri tilhører fortiden. Men slaveri eksisterer fortsatt.

Fakta om moderne slaveri

  • Rundt 40 millioner mennesker lever som slaver i dag. Det viser tall fra International Labour Organization og Global Slavery Index.
  • Av disse er 25 millioner fastlåst i ulike former for tvangsarbeid. Mange jobber i fabrikker hos underleverandører i globale selskap som også norsk næringsliv benytter seg av. Varer laget av moderne slaver havner derfor også på det norske markedet.
  • Global Slavery Index hevder at opp mot 9000 personer kan være ofre for menneskehandel eller slavelignende forhold i Norge.
  • Mennesker som migrerer eller flykter på grunn av fattigdom, klimaendringer, konflikt, diskriminering eller mangel på et livsgrunnlag, er ekstra sårbare. Mange av disse blir ofre for slaveri.
  • Kvinner, barn, urfolk, minoriteter, mennesker med funksjonsnedsettelser, migranter og flyktninger er særlig sårbare grupper.
  • Det er som regel fattigdom som tvinger mennesker inn i ulike former for moderne slaveri.
  • Arbeidet med å redusere fattigdom er en av de viktigste måtene å bekjempe moderne slaveri på.

Kilde: Kirkens Nødhjelp

En rapport fra ILO, Walk Free Foundation og IOM (2017)  anslår at rundt 40 millioner mennesker er fanget i slaveri i verden i dag.

Slaver i Norge

Det er også mennesker i Norge som lever som slaver.

Torbjørn Røe Isaksen (H) er næringsminister. Han vil ha slutt på at  arbeidere i Norge utnyttes.

Norsk lov mot slaveri

– Vi har startet arbeidet med å utrede en moderne norsk slaverilov. Den nye loven skal forhindre at arbeidere blir utsatt for menneskehandel og det som kalles moderne slaveri, sier Røe Isaksen til VG.

Modell fra Storbritannia

Loven som regjeringen jobber med, er etter modell av den nye britiske Modern Slavery Act fra 2015.

Loven  nevner 17 former for moderne slaveri. Blant annet tvangsarbeid, menneskehandel, seksuell utnyttelse, organtyveri og barnearbeid.

Loven må virke

Næringsministeren mener det er viktig å se nøyere for hvordan loven skal virke. Den britiske loven har nemlig hatt liten virkning.

– Vi har tatt utgangspunkt i den britiske loven, men utredningen tilsier at vi må tenke oss om. Hvis vi skal ha en lov, må den faktisk virke. Samtidig må vi balansere, slik at vi ikke innfører ordninger som gir unødvendig byråkrati for bedrifter som gjør ting på riktig måte, sier Røe Isaksen.

Marsjerte i protest mot slaveri

 19. oktober i fjor gikk aktivister ut i gatene over hele Norge  for protestere mot det moderne slaveriet.  Også andre steder over hele verden marsjerte folk mot slaveri.

Den globale marsjen var en del av kampanjen Walk For Freedom. Bak arrangementet står den globale organisasjonen A21.

Flere slaver i dag enn noen gang

A21 jobber for å informere om  moderne slaveriet og få politikerne verden over til å gjøre noe med problemet.

Organisasjonen mener det i dag er flere slaver i verden enn noen gang tidligere.

Vi må få mer kunnskap

Lovisa Njord Johansson er daglig leder i A21 Norge. Hun mener det er veldig viktig at folk i Norge engasjerer mot slaveri og handel med mennesker. Og at man får mer kunnskap om problemet.

– For å kunne bekjempe menneskehandel i Norge, er vi helt avhengige av økt bevissthet om hvor omfattende dette problemet faktisk er, uttalte hun i forbindelse med demonstrasjonen i fjor høst.