På isolat får fanger svært begrenset kontakt med andre mennesker. Norge blir kritisert for å bruke for mye isolat.

Berit Roald / SCANPIX

Regjeringen får kritikk for bruken av isolasjon i norske fengsler

SamfunnBruken av isolasjon i landets fengsler er Norges mest alvorlige menneskerettsutfordring. Det mener Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

  • © NTB
  • Published:

Kritikken haglet da  kontrollkomiteen på Stortinget denne uka holdt en høring om bruken av isolasjon i fengslene. Blant dem som er svært kritisk til situasjonen, er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Fakta om isolasjon i fengsel

  • Domstolen kan bestemme at en person i varetektsfengslel skal sitte i hel eller delvis isolasjon under oppholdet.
  • Varetektsinnsatte som er ilagt fullstendig isolasjon er fohrindret fra å møte andre innsatte i fengselet.
  • Det er mulighet for samtaler med prest.
  • Varetektsinnsatte får også jevnlig tilsyn av fengselets helsetjeneste, og annen individuell oppfølging/tiltak fra avdelingspersonalet.
  • Besøk fra oppnevnt forsvarer og etterforsker fra politiet gjennomføres i eget rom i enheten.
  • Telefonsamtaler til forsvarer tillates, men ikke til andre private personer eller offentlige kontorer.
  • Besøk fra pårørende tillates ikke hvis ikke politiet/retten har godkjent det.
  • Delvis isolasjon innebærer at den varetektsinnsatte utelukkes fra samvær med bestemte innsatte.

Kilde: kriminalomsorgen

Adele Matheson Mestad er leder for NIM.

Isolasjon er svært alvorlig

Hun mener isolasjon av innsatte i norske fengsler er svært alvorlig.

– Jeg mener at isolasjon av innsatte i norske fengsler og behandling av innsatte med psykiske lidelser er den mest alvorlige menneskerettsutfordringen i Norge, sa Matheson i Stortinget.

Sivilombudsmannen tok opp bruken av isolasjon

En svært kritisk rapport fra Sivilombudsmannen til Stortinget var bakgrunnen for høringen.

Rapporten peker på  at dagens praksis med isolasjon både bryter norsk lov og internasjonale standarder for menneskerettigheter.

FN har kritisert Norge

FNs og Europarådets torturkomiteer har i mange år kritisert Norge for bruken av isolasjon.

Kriminalomsorgen har lenge påpekt at regjeringens reform for effektivisering (ABE) har gått hardt utover fengslene. Også Sivilombudsmannen påpeker at dårlige bygninger og for få ansatte fører til utstrakt bruk av isolasjon.

Røde Kors er kritiske

Bernt Apeland er generalsekretær i Norges Røde Kors. Han sier at innsatte må ha minst tolv timer med fellesskap med andre hver dag.

– Slik er det ikke i dag. Tvert imot er det utstrakt bruk av isolasjon. Vi deler Sivilombudsmannens bekymringer, sa generalsekretær  i høringen.

Isolasjon gir økt fare for selvmord

Rådet for psykisk helse uttalte seg også. Rådet understreket at isolasjon gir økt fare for selvmord og psykiske lidelser.

En fange fortalte til Dagbladet tidligere i år hvordan det oppleves å sitte i isolat. Han satt i isolat i jula.

Var innelåst i 21 timer i døgnet

Han var innelåst på ei celle 21 timer i døgnet. Han fikk vondt i kroppen av å kunne bevege seg så lite.

– Du føler at du er i et hundebur. Og – du tenker mye, men har ingen å snakke med det om, forteller han.

SV vil ha bedre soningsforhold

Petter Eide fra SV er veldig opptatt av  at soningsforholdene i fengslene skal bli bedre.

– Det opprører meg veldig å høre historier om folk som er innesperret på cella 23 timer i døgnet i flere år. Dette er tortur og er både ulovlig og menneskelig opprørende, sier Eide.

Det er uklare grenser

Regjeringen har nå startet arbeidet med en stortingsmelding om kriminalomsorgen.

Jøran Kallmyr  fra Fremskrittspartiet er justisminister.

Regjeringen vil se på problemene

Han lover at regjeringen vil se på problemene rundt den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler. Men Kallmyr lover ingen konkrete tiltak – foreløpig.

– Dette er et omfattende arbeid, sier Kallmyr til NTB.

Justisminister Gøran Kallmyr  avviser at bemanning er hovedproblemet.– Det er like mange ansatte nå som i 2014, mens antall innsatte i fengslene har gått kraftig ned, sier han.

Kan være umenneskelig behandling

– Vi ser at det kanskje er litt uklart hva som overskrider grensen for nedverdigende og umenneskelig behandling, sier Kallmyr.

I høringen pekte flere av de frammøtte på lav bemanning som en sentral årsak til den høye bruken av isolasjon.

Asle Aase er forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF). Han mener at for få ansatte blitt en hovedregel i fengslene. Det skyldes blant annet  regjeringens ABE-reform.

Gamle bygninger

Kallmyr mener bruken av isolasjon  delvis skyldes  gamle og uhensiktsmessige bygg.

– Det er det aller viktigste. Men det tar tid å bygge nye fengsler, sier han.