Svært mange foreldre tar bilder og videoer av barna sine og legger ut på sosiale medier. Mange tenker ikke over at de kan bryte barns rett til privatliv.

Shutterstock / NTB scanpix

Mange foreldre bryter barns rettigheter når de deler bilder av dem på nettet

SamfunnBarn har rett til privatliv. Likevel deler tre av fire foreldre i Norge bilder og videoer av barna sine på sosiale medier. Det viser en undersøkelse laget av UNICEF.

  • © NTB
  • Published:

FNs barnefond (UNICEF) mener at  barns rettigheter i Norge brytes hver dag gjennom foreldres ubetenksomme deling av bilder  på sosiale medier.

Camilla Viken er generalsekretær  i UNICEF Norge.

Fakta om barns rettigheter

  • Barnekonvensjonen er en internasjonal menneskerettighetskonvensjon som gir barn egne rettigheter.
  • Den bygger på fire viktige prinsipper:
  • Alle barn har rett på de samme godene.
  • Barnets beste skal alltid tas hensyn til.
  • Barn har rett til et godt liv der de kan utvikle seg.
  • Barn har rett til å si sin mening og kreve å bli hørt og respektert.

Kilde: ung.no

Viken understreker at UNICEF ønsker å gjøre foreldre mer bevisste når de legger ut bilder.

Rett til privatliv

– Vi er ikke ute etter å ta den enkelte forelderen som stolt viser fram bilder av barna sine. Vi vil bare påpeke at foreldrene også har ansvar for å ivareta barns rett til privatliv og beskyttelse på nett, sier generalsekretæren.

Mange bilder på nettet

Undersøkelsen viser at de fleste deler fra ett til ti bilder av barna i løpet av en måned. 10 prosent svarer at de deler en gang i uken eller oftere.

Innen en alder av 12 år har derfor et barn i snitt 1165 bilder av seg på sosiale medier – lagt ut av foreldrene.

Bildene kan misbrukes

I rapporten påpeker UNICEF at mange ikke tenker over at bildene kan misbrukes.

– Bildene kan være nærmest umulig for barnet å få slettet. Dersom foreldrene ikke er bevisste nok, kan et tilsynelatende uskyldig bilde virke skadelig om 10 år,skriver UNICEF.

Det er en uheldig utvikling

44 prosent av de spurte mener antallet bilder og videoer av barn bør begrenses. Hele 58 prosent oppgir at de er bekymret over utviklingen.

– Vi ønsker ikke stoppe bildedeling helt, men vi ønsker at folk skal tenke seg om to ganger før de publiserer. De skal også spørre barna sine om lov, sier Viken.

Mange spør barna om lov

Undersøkelsen viser at 52 prosent allerede spør barna om det er greit at et bilde legges ut.

Det er hovedsakelig på Facebook og Snapchat bildene deles (62 prosent og 61 prosent), mens 43 prosent deler på Instagram.

Noen deler ikke bilder

Av dem som ikke deler bilder av barna i det hele tatt oppgir 62 prosent at det er bekymring for barnas personvern som er hovedgrunnen.

Undersøkelsen om bildedelingen på sosiale medier er utført av Respons Analyse –  på vegne av UNICEF.