TEKNOLOGI MER MER: Undersøkelsen er utført av Tekna, som er en fagforening for dem med mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap.

FOTO: LISE ÅSERUD / NTB SCANPIX

Folk med utdanning innen teknologi får raskt jobb

TeknologiMange med høyere utdanning innen teknologi får jobb allerede før de er ferdige med studiene. Det viser en ny undersøkelse.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Undersøkelsen er utført av Tekna. Dette er en fagforening for dem med mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Foreningen har 81.000 medlemmer.

Undersøkelsen viser at medlemmene i Tekna kommer raskt i jobb. Ni av ti nyutdannede teknologer og realister har fått jobb innen fem måneder.

Les også: Måling: Næringslivet trenger flere håndverkere og ingeniører

Fakta om høyere utdanning

  • 33,4 prosent av dem som bor i Norge, har universitets- og høyskoleutdanning. Tallet er fra 2017.
  • Økningen fra 2013 er 3 prosentpoeng.
  • Oslo og Troms er fylkene der økningen var størst. I Oslo har halvparten av befolkningen universitets- og høyskoleutdanning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Bedrifter sikrer seg de beste

72 prosent har fått jobb allerede før de er ferdige med studiene. Det utgjør nesten tre av fire.

Dette viser at det er hard konkurranse mellom bedriftene om å sikre seg de beste folkene. Det mener Lise Lyngsnes Randeberg. Hun er president i Tekna.

Andelen er den høyeste siden 2013.

Et lurt valg

– Etterspørselen etter teknologisk og realfaglig kompetanse er igjen stor. Og dette viser at de som velger en høy utdanning innen disse fagene, velger lurt. De aller fleste er i jobb kort tid etter avsluttede studier, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

1.150 av 2.346 medlemmer har svart på undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 49.

Det var krise i oljebransjen

Under 7 prosent svarte at de var arbeidsledige. Til sammenligning oppga over 16 prosent i 2016 at de var arbeidsledige.

På den tiden ble arbeidsmarkedet rammet av krisen i oljebransjen. Nå er tallet på ledige nesten så lavt som før oljekrisen.

Les også: Nå er det på tide å søke videregående skole