Folkedans fra Setesdal i Aust-Agder kom i forrige ukepå UNESCOs verdensarvliste. På bildet ses folkedans i setesdalsdrakt under en oppvisning foran slottet i Oslo for noen år siden.

Lise Åserud / NTB scanpix

Setesdals kulturtradisjon er blitt en verdensarv

KulturStevkunst, dans og folkemusikk fra Setesdal i Aust-Agder har nå kommet på listen over UNESCOs verdensarv.

  • © NTB
  • Published:

Setesdal Spelemannslag har siden 2012 jobbet for å få kulturtradisjonene fra området inn på listen over verdensarv for immateriell kulturarv. Det vil si åndelige ytringer innen kultur.

Fakta om UNESCO

  • UNESCO har utarbeidet en liste over verdens kultur- og naturarv.
  • Listen er knyttet til en konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv som ble vedtatt i 1972.
  • Konvensjonen stadfester at det er et felles moralsk og økonomisk ansvar å bevare disse skattene for fremtiden.
  • I alt omfatter listen over 800 objekter og områder som regnes som verdens fremste kulturminner og naturområder.

Kilde: snl.no

Spelemannslaget ønsker at folkemusikken, stevkunsten, dansen og slåttespillet skal bevares for all fremtid.

Søknaden ble levert i forrige uke

Onsdag i forrige uke la en delegasjon fra spelemannslaget fram søknaden for sluttbehandling på UNESCOs konferanse i Bogota i Colombia.

Allerede dagen etter kom beskjeden om at søknaden var innvilget.

Det er helt fantastisk

Astri Rysstad er lederen i Setesdal Spelemannslag. Hun er svært glad for avgjørelsen.

– Helt fantastisk. Vi er veldig glade og stolte nå, sier  Rysstad til Setesdølen.

Kulturministeren gratulerer

Trine Skei Grande (V) er kulturmininster. Hun var raskt ute med å gratulere Setesdal.

– Dette er første gang Norge får et kulturuttrykk på denne lista. Dette må vel feires med både gangar, steving og kveding? skriver hun på Twitter.