Klimabrøl er årets nyord. Tidligere i høst møtte unge og voksne opp for å brøle ut sin klima-frustrasjon. Her foran Stortinget.

Berit Roald/NTB scanpix

«Klimabrøl» er kåret til årets ord

SamfunnKlimabrøl topper lista over de ti mest interessante nyordene i år. Språkrådet mener ordet viser den kraftfulle og alarmerende styrken i de unges klimaengasjement.

 • © NTB
 • Published:

Barn og unge over hele landet har gjentatte ganger i år gått til skolestreik for klima.

Fakta om over årets viktigste nyord

 1. klimabrøl
 2. bunadsgerilja
 3. kjøttskam
 4. scenenekt
 5. kveikøl
 6. overturisme
 7. sovekapsel
 8. helsesykepleier
 9. havvind
 10. skrønike
 • Andre gode ord og uttrykk som ikke nådde opp på lista, er mikromåne, tidsisme og tidsfri sone.

Kilde: Språkrådet

I august samlet tusenvis av mennesker seg til markeringer i femten norske byer for å brøle for klimaet.

Viser styrken hos ungdommen

Dagfinn Rødningen er seniorrådgiver i Språkrådet. Han mener ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året.

Uttrykker sinne og protest

– Ordet klimabrøl er interessant som nylaging, fordi det i denne sammenhengen gir assosiasjoner til sinne og protest, sier han.

Han understreker at brøl ellers ofte brukes i språket vårt for å uttrykke voldsom begeistring: Som seiersbrøl, tribunebrøl og kollenbrøl.

Bunadsgerjilja er et annet nyord

Klimabrøl ble utfordret av et annet nyord som signaliserer protest: bunadsgerilja.

Bunadskledde demonstranter har i år aksjonert for bevaring av sykehustilbudet flere steder i landet.

Det er en kreativ sammensetning

Gisle Andersen er professor  ved Norges Handelshøyskole (NHH).  Han mener bunadsgerilja er en kreativ sammensetning.

–  Forleddet bunad- gir assosiasjoner til det trauste og tradisjonelle. Etterleddet -gerilja er forbundet med noe spontant og uregjerlig. Slik oppstår det en indre spenning i ordet. Det illustrerer på en treffende måte konflikten mellom by og land, sier professoren.

Anja Cecilie Solvik i front for Bunadsgeriljaen, som tidligere i år demonstrerte mot kutt og nedleggelser i pasienttilbudet i distriktene. Foto: NTB scanpix

Uttrykkene må ha preget året

Årets ord blir kåret av Språkrådet i samarbeid med Gisle Andersen.

Ordene kan være nyord, men det kan også være ord eller nyere uttrykk som har preget året.

Det skal være aktuelle ord

«Viktige kriterier for kåringa er at ordene skal være aktuelle, mye brukt, levedyktige og ha god språklig kvalitet», påpeker Språkrådet.

I fjor ble skjebnelandsmøte kåret til årets ord.

Falske nyheter

Begrepet falske nyheter og ordet hverdagsintegrering er tidligere kåret til årets ord.

I kåringen brukes det blant annet et dataverktøy som fanger opp nye ord fra store riks- og regionaviser.