Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har allerede måttet forklare seg for Stortinget om trygdeskandalen. Mange uskyldige er sendt i fengsel. Opposisjonen har flere spørsmål til Hauglie. Rødt har fremmet mistillitsforslag mot henne.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Rødt har fremmet mistillit i Nav-skandalen

PolitikkRødt har fremmet mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) for hennes håndtering av Nav-skandalen. Ap og SV vil vite mer før de bestemmer seg.

  • © NTB
  • Published:

Mange mennesker er uskyldig dømt for å svindle til seg trygdepenger. Flere har sittet i fengsel. Mange har måttet betale tilbake penger til Nav.

Fakta om nav-skandalen

  • NAV er en av de største offentlige etatene i Norge, underlagt Arbeids-og sosialdepartementet.
  •  NAV har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp.
  • Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.
  • Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.
  • Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe for disse.
  • Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.
  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble kjent med saken i desember i fjor – og at den da gjaldt mindre alvorlige saker. Først i august skal departementet ha blitt klar over at saken var langt mer alvorlig, og at mange kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.
  • Hauglie har nedsatt et eget ekspertutvalg som skal granske saken. I tillegg har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité iverksatt en gransking.

Kilde: NTB

Men nå viser det seg at det er Nav som har tolket reglene feil. Saken er blitt en stor politisk skandale.

Rødt fremmer mistillitsforslag

Bjørnar Moxnes er leder for Rødt. Han mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)  ikke har gjort det hun skulle gjøre for å rydde opp i Nav-skandalen.

Derfor fremmet han denne uken et mistillitsforslag mot henne.

Hauglie har ikke ryddet opp

– Hauglie har ikke gjort det man kan forvente av en statsråd som får norgeshistoriens største rettsskandale på sitt bord. Ingenting tyder på at Hauglie er egnet til å rydde opp i denne skandalen, sier Moxnes.

Hauglie har hittil ikke villet kommentere forslaget om mistillitforslaget.

Statsminister Erna Solberg sier til VG at hun fortsatt har tillit til sin statsråd.

Rødt står alene

Rødt er så langt alene om å ha konkludert i saken.

Både Arbeiderpartiet (Ap) og Sosialistisk Venstreparti (SV) mener det er for tidlig å fremme mistillit.

Hauglie må svare på spørsmål

Jonas Ghar Støre er leder for Ap. Han mener det er viktig at Hauglie først svarer på spørsmål fra Stortinget i saken.

– Vi må først høre hva Hauglie svarer, før vi tar stilling til mistillit, sier Støre til NTB.

Det kan virke mot sin hensikt

Freddy Øvstegård (SV) sitter i Stortingets kontrollkomité. Også han mener det er for tidlig å fremme mistillit nå.

– Et for tidlig mistillitsforslag kan virke mot sin hensikt. Det kan styrke Hauglie. Vi vil derfor fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før vi konkluderer, sier Øvstegård.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Rødt fremmer mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av Nav-saken. Foto: NTB scanpix

Skjønner ikke hvordan skandalen  kunne skje

Både Støre og Øvstegård mener at Hauglie har store problemer med å forklare hvordan Nav-skandalen kunne skje.

Støre mener det er viktig å få vite hva Hauglie gjorde da hun ble klar over at Nav hadde gjort feil.

Det er ikke utelukket med mistillit

Øvstegård utelukker ikke at mistillit kan bli utfallet.

– Nå skal vi sørge for å få alle kortene på bordet. Hauglie har mye å bevise i høringen, om hun skal få bli sittende, sier Øvstegård.

Rødt vil legge et politisk press

Rødt vil legge press på andre partier. Derfor fremmer partiet forslag om mistillit nå.

– Vi må ta diskusjonen om vi kan ha tillit til Hauglie. Hun har et ansvar for at skandalen er blitt så stor som den har blitt, sier Moxnes.