Mange barn i Norge sliter med at foreldrene har lite penger. Mange av dem føler seg utestengte. De kan mangle penger til å delta i fritidsaktiviteter.

Shutterstock / NTB scanpix

Noen norske barn går sultne til sengs

PolitikkKirkens Bymisjon står bak en ny rapport om fattige barn og unge i Norge. Mange av barna forteller at de prøver å skjule at de har lite penger. Mange lever i skam. Kirkens Bymisjon etterlyser nå sterkere innsats mot fattigdom.

  • © NTB
  • Published:

17 ungdommer forteller sin historie om å vokse opp i en fattig familie.

Fakta om barnefattigdom i Norge

  • Antall barn som vokser opp i en lavinntektsfamilie har blitt tredoblet siden 2001, fra 3% til dagens 10%.
  • Dette tilsvarer over 100 000 barn, eller to til tre barn i hvert klasserom.
  • Familier med dårlig råd finnes i alle kommuner i Norge, men bykommunene, som Drammen og Oslo er hardest rammet. Her vokser omtrent hvert femte barn opp i familier med lav inntekt.
  • Familiefattigdom rammer spesielt barn av foreldre med lav utdanning, foreldre uten fast jobb og foreldre med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn.
  • Barn i store husholdninger, med enslig forsørger, i husholdninger som mottar sosialhjelp eller er velferdsstatsavhengige er også utsatt. 

Kilder: Budifir, Redd Barna, Kirkens bymisjon

Ungdommene beskriver hvordan fattigdommen i familien har påvirket skolegang, sosial deltakelse, vennskap, helse, ernæring og ferie.

Mange har dårlige klær

De forteller om dårlige og hullete klær.

«Agnes» (19) fra Namsos  forteller at  hun aldri hadde med matpakke på skolen.

Tok med sammenrullet matpapir

– Mamma bare sendte med oss sammenrullet matpapir så det skulle se ut som vi hadde matpakke, forteller hun.

Noen forteller at de bor veldig trangt – og at de har flyttet veldig mange ganger.

Hun ble ikke invitert i bursdager

«Kristin» (21) forteller at hun ikke ble invitert i bursdager.

– Jeg ble ikke invitert fordi de andre foreldrene syntes jeg ga så lite, sier «Kristin».

Det er bare noen av mange historier

Dette er bare noen av mange historier fra ungdom i Kirkens bymisjons rapport.

Rapporten ble offentliggjort i forrige uke. Den er utarbeidet i samarbeid med Respons Analyse.

Kirkens Bymisjon vil ha sterkere innsats

Adelheid Firing Hvambsal er generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Hun mener at funnene viser at det ikke finnes noen bra nasjonal satsing for barn som vokser opp i fattigdom i Norge.

Fattigdommen øker

– Kurven på antall barn som lever i fattigdom øker. Det skjer til tross for hundrevis av millioner er satt av til tiltak, sier Hvambsal.

Hun mener regjeringen må vurdere tiltakene –  og sørge for at innsatsen mot fattigdom i Norge får effekt.

Ikke barna som er fattige

Det er ikke barna som er fattige. Det er foreldrene deres. Men barna får et vanskelig liv når foreldrene har lite penger.

– Mange av disse barna bruker voldsomt mye tid og krefter på å skjule at foreldrene er fattige, sier Hvambsal.

Rapporten gjorde sterkt inntrykk

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er barne- og familieminister. Han var til stede da rapporten ble lagt frem.

Han forteller at rapporten gjorde sterkt inntrykk.

Enkelthistoriene gjør vondt

– Det er enkelthistoriene som er det vondeste å høre om. Som for eksempel at barn må si nei til fritidsaktiviteter fordi de ikke har råd, sier Ropstad til NRK.

Han mener det kan være mange grunner til at foreldrene havner utenfor arbeid.

–  Det viktigste tiltaket er å inkludere og få dem ut i jobb, sier han.