Det norske skipet Bonita ble kapret utenfor Benin i Vest-Afrika i forrige uke.

Rederiet Ugland/ NTB scanpix

Ni sjøfolk er kidnappet fra et norsk skip

SamfunnPirater har kidnappet ni sjøfolk fra lasteskipet Bonita utenfor det vestafrikanske landet Benin. Skipet tilhører det norske rederiet J.J. Ugland.

  • © NTB
  • Published:

Rederiet Ugland opplyser  at de jobber med å løse situasjonen.

Fakta om sjørøveri

  • Sjørøveri er overfall på skip med den hensikt å plyndre dem.
  • De som bedriver med sjørøveri kalles for sjørøvere eller pirater.
  • Sjørøvere har eksistert så lenge som det har eksistert frakt av kommersielle varer til sjøs.
  • Sjørøveri er krigslignende handlinger utført av ikkestatlige aktører (private grupper ikke tilknyttet noen regjering) mot andre grupper til havs. Det er for det meste snakk om tyveri, vold og drap til havs.
  • Den norske Krigsforsikring for Skib opplyser at det hittil i år har vært 12 piratangrep og 12 kindappinger mot handelsfartøy i Guinea-bukten.
  • I 2017 var det totale antallet piratangrep 56. Hittil i år er antallet 30.

Kilder: wikipedia, NRK

–Vi gjør vårt ytterste for å få mannskapet i sikkerhet, forsikret rederiet.

Hele mannskapet på lasteskipet er fra Filippinene

En prest skal hjelpe mannskapet

En prest og en spesialist på traumer er sendt til Benin.

Presten skal hjelpe mannskapet som fortsatt er  om bord.

Piratene boret skipet

Det var lørdag morgen i forrige uke at pirater bordet det 189 meter lange lasteskipet.

De bortførte ni personer, deriblant kapteinen.

Ble angrepet utenfor havneområdet

Havnemyndighetene i Benin opplyser at skipet ble angrepet nærmere 15 kilometer utenfor innseilingen til havneområdet.

Skipet var da ankret opp i påvente av å bli tildelt havneplass for å losse inngående frakt.

Etter kapringen fortsatte skipet inn til havnebyen Cotonou.

Det er et farlig område

Guineabukten strekker seg fra Kamerun til Liberia. Det har blitt et av verdens farligste havområder.

Angrep på skip og bortføring av sjøfolk for å kreve løsepenger har blitt mer og mer vanlig. Det gjelder særlig langs kysten av Nigeria.

Kapringene skaper store problemer

Piratene tvinger noen ganger skip til å legge om kursen i flere dager. På den måten får piratene god nok tid til å forsyne seg av lasten – og kreve løsepenger for å sette besetningen fri.

Kapringene skaper store problemer for internasjonal skipsfart i området.

Guineabukten er et farlig sted

International Maritime Buerau (IMB) omtaler  Guineabukten som et farlig sted.

Regionen står for 86 prosent av sjøfolk som blir tatt som gisler. Det utgjør 82 prosent av verdens totale bortføringer. Det kommer fram av IMBs siste rapport i år.

Det kan være økonomisk motiv

Morten Bøås er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han mener kaprerne trolig har økonomiske motiver.

– Med den begrensede informasjonen jeg har, så er det mye som tyder på at dette er økonomisk motivert, skriver han i en epost til NRK.

Dette kan ha skjedd

Bøås tror dette kan ha skjedd:

– Kaprere entrer båten. De finner ikke så mye verdisaker som de har tenkt. Kaprerne ender opp med å ta gisler for å komme i dialog om løsepenger med rederiet.

Vurderer å endre rute

Rederiet Ugland vurderer nå om deres skip skal fortsette å seile i det farlige området.

Most Read