I idrett må man forstå og respektere reglene for spillet - og godta resultatene. Det er demokrati i praksis.

Shutterstock / NTB scanpix

Elever skal trene på demokrati – i enda flere fag

SamfunnAlle skolens fag blir nye neste høst. Da skal elevene også bruke matte, gym, musikk og naturfag til å trene på demokrati.

  • © NTB
  • Published:

Jan Tore Sanner (H) er kunnskapsminister. Han forteller at øving på demokrati og medborgerskap skal styrkes enda mer når fagene skal fornyes til neste år.

Fakta om fagfornyelsen i skolen

  • Fagfornyelsen er en ny stor reform av norsk skole som skal innføres høsten 2020
  • Fagene skal fornyes og slankes for å gi rom til mer dybdelæring.
  • Tre tverrfaglige temaer innføres i skolen: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Disse temaene skal inngå i fagene der dette er naturlig.
  • Læring gjennom lek og utforskning blir vektlagt mer i læreplanene for de yngste barna i skolen.
  • Flere fag blir mer praktiske og utforskende. Eksempelvis kunst og håndverk og naturfag.
  • Digital dømmekraft, digital skaperkraft og programmering får mer plass i skolen, og inngår i læreplaner i flere fag allerede fra de første trinnene. For eksempel i samfunnsfag og matematikk (algoritmisk tenkning og programmering).
  • Kritisk tenkning og kildekritikk blir sterkere vektlagt i de nye læreplanene, for eksempel i samfunnsfag og engelsk.

Kilde: Kunnskapsdepartementet.

– I 2019 er det åpenbart at kampen for det åpne, liberale demokratiet ikke er vunnet en gang for alle, sier Sanner.

Det er ikke opplagt med demokrati

Han sier at elevene skal lære at de ikke kan ta demokratiet for gitt.

– Demokratiet må ivaretas og vedlikeholdes, sier Sanner.

Demokrati blir tverrfaglig

Demokrati og medborgerskap er fra før varslet inn i blant annet norsk, engelsk, samfunnsfag, kunst og håndverk og KRLE.

Nå skal det også flettes inn i undervisningen i både matematikk, naturfag, kroppsøving og musikk. Det opplyste Sanner tirsdag denne uka.

Større forståelse er nødvendig

Han mener elvene trenger mer forståelse for demokratiet.

– Vi opplever i dag en mer polarisert debatt. Det er mye hets og hat på nettet som skremmer bort både nye og unge stemmer, sier Sanner til NTB.

Utviklingen i media skjer raskt

Han peker på at utvikling innen media går fort.  Han understreker også at man går fra lærebok til digitale læringsressurser.

– Elevene må derfor kunne forholde seg kritisk til det de leser på nett, sier Sanner.

Statistikk og ballspill

Demokratiundervisning i matematikkfaget kan dreie seg om å tolke statistiske fremstillinger fra ulike kilder. Og vurdere dem kritisk.

– Skal du avsløre triksing med statistikk i mediene, så må du kunne regne, sier Sanner.

Musikk kan spille ulike roller

I musikk kan demokratiforståelse handle om å reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet.

I kroppsøving gjelder det  å forstå regler for aktiviteter og spill – og dessuten ha respekt for resultatene.

– Vi vil fremheve hvilke deler av de ulike fagene som kan bidra til å styrke både demokratiet og aktivt medborgerskap, sier Sanner.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier at øving på demokrati skal styrkes når skolefagene skal fornyes til neste år.

Norske elever har god forståelse

Forskning viser at norske elever samlet har en gjennomgående god forståelse for demokratiet.

Samtidig er det vedvarende forskjeller mellom grupper av elever.

Det er forskjeller mellom grupper

Elever med foreldre med lav utdannelse og elever med minoritetsbakgrunn har mindre kunnskap om demokratiet enn andre elever. Men disse forskjellene har blitt mindre de siste årene.

Jenter har en høyere forståelse for demokratiet enn gutter.

Forskjellene mellom gutter og jenter har økt.

 Nye læreplaner til uka

De nye læreplanene legges fram 18. november. Målet er at elevene skal få mer tid til faglige forståelse og fordypning.

Flere fag skal også bli mer praktiske og utforskende.

– De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative, sier Sanner.