Barnekonvensjonen er så viktig at UNICEF nå har besluttet å lagre den i DNA - slik at den bevares for all tid. Vil du ha med navnet ditt -kan du sende det inn til UNICEF innen fredag. På bildet ser du barn snakker med forskeren bak kodingen, Nick Goldman.

UNICEF Norge

Barnekonvensjonen er 30 år

Samfunn20. november er det 30 år siden Barnekonvensjonen ble vedtatt. UNICEF har i den forbindelse lagret konvensjonen i syntetisk DNA - for å sikre dokumentet for all framtid. Vil du ha med navnet ditt? Da må du sende det inn til unicef innen fredag.

 • © NTB
 • Published:
 • Updated:

Det er nå 30 år siden verdens ledere forpliktet seg å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter – barnekonvensjonen.

Fakta om barnekonvensjonen

 • Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn egne rettigheter.
 • Den ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november i 1989.
 • Rettighetene er for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid.
 • En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem.
 • Den stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse.
 • Konvensjonen slår fast at alle mennesker under 18 år er barn, og omfattes av barnekonvensjonen.
 • Alle land i verden, unntatt USA, har sluttet seg til barnekonvensjonen.
 • Norge godkjente konvensjonen 8. januar 1991. I 2003 ble den en del av norsk lov.
 • FNs barnekomité (CRC) overvåker hvordan barn har det i landene som har sluttet seg til avtalen, og kommer med anbefalinger om hvordan de kan bedre barns rettigheter.
 • I Norge er det Barneombudet som passer på at forpliktelsene i konvensjonen overholdes.

Kilder: FN/Barneombudet

Den slår fast at alle under 18 år er barn og at alle har de samme rettighetene og behov for spesiell beskyttelse.

Det er blitt både bedre og verre

Iløpet av alle disse årene har mange barn fått det bedre. Men nye trusler har også oppstått. Det skriverFNs barnefond (UNICEF) i en fersk rapport.

Henrietta Fore er sjef for UNICEF. Hun sier at det er dukket opp nye utfordringer for barn.

Klimaendringer og mobbing på nett

– Barn opplever stadig  utfordringer når det gjelder helse, ernæring og utdanning. I tillegg må barn i dag stri med trusler som klimaendinger og misbruk og mobbing på nett, sier  Fore.

Barnedødeligheten har falt

Siden 1989 har barnedødeligheten til barn under fem år falt med om lag 60 prosent.

Flere barn går på skole, og barns rettigheter er skrevet inn i lovene i flere land.

Framgangen er ikke jevnt fordelt

Likevel peker UNICEF på at framgangen ikke har vært jevnt fordelt i verden.

Barn under fem år fra fattige hjem har en mye høyere sannsynlighet til å dø av sykdommer det finnes vaksiner mot, enn barn fra utviklingsland.

Mange blir ikke vaksinert

Bare halvparten av barna sør for Sahara er vaksinert mot meslinger.

Rapporten peker også på at noen jenter er mer utsatt for å bli gravide som barn enn i 1989.

Lagres i syntetisk DNA

Barnekonvensjonen er så viktig at UNICEF nå har besluttet å lagre den i det såkalte «dommedagshvelvet» ( Arctic World Archive)  på Svalbard.

UNICEF har lagret konvensjonen i syntetisk DNA.

Det er et annet språk

Nick Goldman er seniorforsker og har hatt ansvar for å kode dokumentet. Han sier det i dag er lettere å hente ut informasjon fra forhistoriske levninger enn fra en gammel mobiltelefon.

–  Å lagre digital data i syntetisk DNA er som å kode i vanlige datamaskiner, det er bare et annet språk, skriver Goldman i en pressemelding.

Du kan sende inn navnet ditt

Barn inviteres av UNICEF til å sende inn navnene sine – slik at navnene også kan lagres sammen med dokumentet.

Det må skje  innen fredag 22. november klokken 00:59 norsk tid.

Her ligger Barnerettighetene som er blitt kodet i syntetisk DNA. Foto: UNICEF Norge

Nye metoder er utviklet

Forskere har utviklet metoder som gjør det mulig å lagre informasjon i naturens eldste lagringsenhet, DNA. DNA er som naturens egen harddisk, og oppbevaringen krever verken strøm, nett eller annen teknologi, og informasjonen vil kunne leses i all fremtid.

Grunnen til at UNICEF nå gjør dette, er for å bevare dokumentet for framtiden.

Det er et av verdens viktigste dokumenter

Camilla Viken er generalsekretær i UNICEF Norge. Hun er glad for dokumentet nå tas skikkelig vare på.

– Barnekonvensjonen er et av verdens viktigste dokument, så viktig at den bør være en del av vårt DNA. Den tar vare på det viktigste vi har – barna våre og deres rettigheter, mener hun.

DNA-et er lagt i pilleformede kapsler i rustfritt stål, og skal altså etter planen lagres i hvelvet på Svalbard.