Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre la mandag fram partiets alternative statsbudsjett for 2020.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeiderpartiet vil øke skatter og avgifter

PolitikkArbeiderpartiet la denne uka fram partiets alternative statsbudsjett for 2020. Der foreslår partiet å øke skatter og avgifter med nesten 10 milliarder kroner. Men de lover at vanlige folk med vanlig inntekt får mer penger.

  • © NTB
  • Published:

Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik er leder og nestleder i Arbeiderpartiet.

Fakta om budsjettbehandlingen i Stortinget

  • Det er regjeringen som hver høst legger frem et forslag til Stortinget om statsbudsjettet for neste år.
  • Med utgangspunkt i regjeringens forslag, utarbeider partigruppene i opposisjon egne alternative budsjetter.
  • Opposisjonen viser da hvordan de ville disponert pengene.
  • Partiene tar med de alternative budsjettene inn i forhandlingene i komiteene på stortinget.
  • Komitémedlemmene foreslår endringer som passer med deres partis politikk og alternative budsjetter.
  •  Stortinget diskuterer alle komiteenes anbefalinger i plenum, før vedtakene fattes.
  • Når stortingsflertallet har stemt for alle delene av budsjettet, har landet fått et statsbudsjett.

Kilder: Stortinget.

De la mandag fram partiets alternative statsbudsjett for 2020.

Vil legge om skattepolitikken

Støre og Tajik ønsker en omlegging av skattepolitikken slik at de med inntekt over 750.000 kroner skal betale mer.

De som er tjener mindre, vil få uendret skatt eller skattelette.

– De som har mest må regne med å betale mer til fellesskapet, sier Støre.

Skattene økes for de rikeste

Den totale økningen av skatter er på 9,7 milliarder kroner.

5,8 milliarder kroner av denne økningen skal hentes fra grupper med høyest inntekt og formue.

5,3 milliarder skal tas ved å øke formuesskatten.

Vrir på avgifter

Støre viser til flere grep som er rettet mot dem med best råd.

De vil kutte støtte til de dyreste elbilene – og dessuten støtten til pensjonssparing og helseforsikring.

Vil gi støtte til barnebriller

Samtidig ønsker partiet å reversere flere av regjeringens kutt.

Det gjelder blant annet støtte til barnebriller, tannregulering og reduksjon i arbeidsavklaringspenger.

Maksprisen i barnehage skal ned – mens fradrag for avgiften til fagforeninger skal opp.

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik vil gjeninnføre den tidligere støtten til blant annet barnebriller.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Stø kurs mot nytt stortingsvalg

– Vi sier klart ifra. Den politikken den sittende regjeringen har ført på sju år, kan ikke vi rette opp på ett budsjett. Men vi har en klar kurs mot 2021, sier Støre.

I 2021 er det stortingsvalg.

Frp mener budsjettet rammer vanlige folk

Fremskrittspartiet (Frp) mener flere av de foreslåtte endringene vil treffe vanlige folk.

Sivert Bjørnstad er finanspolitisk talsmann for Frp. Han mener Aps politikk vil ramme de som driver små næringsvirksomheter.

–De er ikke superrike

– De fleste som betaler formuesskatt, er faktisk ikke superrike. Mange er vanlige småbedriftseiere som har formuen bundet opp i maskiner, bygninger og produksjonsutstyr, sier han.

Frp mener det er  mange helt vanlige pensjonister som sitter på moderate formuer. For eksempel i form av bolig og sparepenger.

–De vil måtte betale en stor del av denne skatteregningen, mener Bjørnstad.

Høyer er kritiske

Henrik Asheim er finanspolitisk talsmann for Høyre.

Også han er også veldig kritisk til Aps alternative budsjett.

Ap bruker folks penger

– Det er ingenting Arbeiderpartiet er bedre på enn å bruke folks penger.

De klarer ikke å prioritere selv, så de ber deg åpne lommeboken din, sier Asheim.

Ap har et regnskap for klima

For tredje gang inneholder Arbeiderpartiets alternative budsjett et regnskap for klima.

Støre mener det er viktig å ta med vurderinger for klima.

Klima og næringspolitikk hører sammen

– Vi kobler klima og næringspolitikk tetter sammen. De må trekke sammen i sterkere grad enn i dag, sier han.

Støre sier at Aps alternative budsjett  inneholder to punkter som vil bli svært viktigere utover på 2020-tallet.

Flere må få arbeid

Det ene er forslaget om en Nordsjø-plan. Det andre handler om kompetansereform for å få flere i arbeid.

Til sammen 10 millioner kroner ønsker Arbeiderpartiet å sette av til utviklingen av en Nordsjø-plan.

Tiltak må ses i sammenheng

Arbeiderpartiet vil se tiltakene i Nordsjøen i sammenheng: Olje og gass-sektoren, utbygging av havvind, krav til supplyskip og utslippsfri flåte.

– I dag kommer teknologien hver for seg, men vi ønsker å samle det i én plan for å se på virkemidlene samlet, sier Støre.