I TRØBBEL: Lasteskipet Tide Carrier fikk motorstopp utenfor Rogaland i februar 2017.

FOTO: CARINE JOHANSEN / NTB SCANPIX

Selskap straffes for å ha prøvd å smugle skip til opphogging

MiljøSelskapet Wirana Shipping prøvde å smugle skipet Tide Carrier ut av Norge. Det skulle til opphogging i Pakistan. Nå har selskapet fått en bot på 7 millioner kroner.

  • © NTB
  • Published:

Boten er allerede betalt. Det opplyser Økokrim.

Selskapet prøvde å seile skipet fra Høylandsbygd i Kvinnherad i Hordaland. Det skjedde i februar 2017. Planen var å sende skipet til opphogging. Det skulle skje på en strand i Gadani i Pakistan.

Selskapet prøvde å gjøre dette uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

Fakta om beaching

  • Beaching er en betegnelse på å kjære skip opp på langgrunne strender for så å hogge dem opp.
  • Hvert år hogges det opp mellom 600 og 700 skip på denne måten.
  • De viktigste landene for opphogging er Kina, India, Bangladesh, Tyrkia og Pakistan.
  • Det er flere problemer med slik opphogging av skip. For det første er arbeidsforholdene ofte farlige. For det andre er det fare for forurensning av miljøet.

Kilder: NTB og Sjøfartsdirektoratet

Selskap fra Singapore

Selskapet Wirana Shipping Corporation holder til i Singapore. Det bestemte hvor skipet skulle seile og hvordan turen skulle foregå. Selskapet driver blant annet med å kjøpe opp skip som ikke lenger kan brukes.

Så selger de skipene til opphogging på strenger i India og Pakistan. Dette kalles også beaching.

Ubrukt i ti år

Tide Carrier var et lasteskip. Det hadde ligget ti år ubrukt i Norge før seilasen.

Etter to dager fikk skipet motorproblemer. Det begynte å drive i sjøen utenfor Jæren i Rogaland. Norske myndigheter nektet da skipet å forlate Norge uten tillatelse.

Fare for forurensning

Selskapet får boten av flere grunner. Blant annet gjelder det uriktig forklaring offentlige myndigheter. Selskapet bøtelegges også for brudd på forurensningsloven. Det er fordi skipets seilas førte til en fare for forurensning. Det var en stor fare for akutt forurensning da skipet begynte å drive. Det opplyser Kystverket.

Skipet hadde blant annet 1.500 kubikkmeter væske som inneholdt olje om bord.

POLITIET: Økokrim har gitt selskapet Wirana Shipping en bot på 7 millioner kroner.

FOTO: TORE MEEK / NTB SCANPIX

– Et tydelig signal til bransjen

Miljødirektoratet anmeldte saken i april 2017. Kystverket gjorde det samme i mai 2017.

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet. Hun er glad for at Økokrim har straffet Wirana Shipping Corporation.

– Vi er veldig fornøyd med at Økokrim straffer eierne av lasteskipet Carrier. Det sender et tydelig signal til shippingbransjen om at forsøk på eksport av skip til ulovlig opphogging er straffbart, sier Hambro.

Etter hendelsen ved Jæren ble skipet fraktet til Farsund. Der lå det ett år. Så fikk det lov til å seile til Tyrkia. Der skulle de gjenvinnes på lovlig måte.