Finansminister Siv Jensen (Frp) la fram regjeringens budsjettforslag og holdt finanstalen i Stortinget mandag.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringens statsbudsjett får sterk klimakritikk

ØkonomiDet norske klimamålet for 2020 vil ikke bli nådd i regjeringens budsjettforslag. Det innrømmer også regjeringen selv. Opposisjonen og miljøvegelsen raser mot prioriteringene.

  • © NTB
  • Published:

Fakta om statsbudsjettet

  • Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår.
  • Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter.
  • I Norge behandler Stortinget forslaget til statsbudsjett. Stortinget gjør både endringer og vedtar budsjettet.
  • Budsjettet blir da bindende for regjeringen og dermed for statsadministrasjonen.

Kilde: Finansdepartementet

Budsjettforslaget fikk kraftig klimakritikk fra både miljøbevegelse og opposisjon da det ble lagt fram mandag.

Budsjettforslaget viser svart på hvitt at klimaforlikets 2020-mål ikke kommer til å bli nådd.

Utslippene kuttes ikke nok

I budsjettet kommer det fram at de norske utslippene av klimagasser ventes å ligge på 51 millioner tonn i 2020.

Det er 3–5 millioner tonn mer enn målet fra klimaforliket.

Klimaforliket var at norske utslipp skulle kuttes til mellom 46 og 48 millioner tonn innen 2020.

Høyre innrømmer nederlaget

 Henrik Asheim er Høyres finanspolitiske talsperson. Han innrømmer nederlaget.

– Men vi har fått til ganske mye på klima selv om vi ikke når det målet. Nå er det 2030 som gjelder, sier han.

Budsjettet mangler visjoner

Audun Lysbakken er partileder i SV. Han mener budsjettet mangler visjoner.

– Det var i dag vi skulle ha feiret at vi nådde målene fra Stortingets klimaforlik. I stedet er det parkert, konstaterer Lysbakken.

MDG vurderer mistillitsforslag

Arild Hermstad er nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG). Han sier til Aftenposten det kan være aktuelt å fremme et mistillitsforslag mot regjeringen på grunn av manglende satsing på klima.

– Vi lever i en tid der vi trenger å ta syvmilssteg i klimapolitikken. Regjeringen strever med å ta museskritt, sier han.

Fortsatt store klimautslipp

I budsjettforslaget anslås det at klimautslippene vil ligge på 45 millioner tonn i 2030.

Det er bare 12,1 prosent under 1990-nivå. Det er milevis fra Norges offisielle mål. Målet er at utslippene skal kuttes med minst 40 prosent innen 2030.

Utdaterte tall?

Blir utviklingen slik, vil Norge bli avhengig av store kvotekjøp fra utlandet for å gjøre opp for seg.

Regjeringen mener disse tallene er utdaterte. Regjeringen mener blant annet varselet om årlig økning i CO2-avgiften er ikke tatt hensyn til.

Ros for mindre oljepenge-bruk

Men om regjeringen får massiv kritikk for sin klimapolitikk, får budsjettet ros for å stramme inn på oljepengebruken.

Siv Jensen er finansminister. Da hun la fram budsjettet mandag varslet hun at regjeringen vil bruke færre oljekroner.

Norge skal klare urolige tider

Det skal motvirke for høyt press i norsk økonomi. På den måten vil regjeringen at Norge skal stå styrket om verdensøkonomien blir urolig.

Jensen erklærte at det går godt for norsk økonomi, men hun minnet samtidig om at den usikre situasjonen i verden.

Mye usikkerhet internasjonalt

Hun pekte blant annet på handelskonflikten mellom USA og Kina og uvissheten knyttet til Brexit.

– Det er mange lyspunkter, men vinden som blåser over verdens økonomi, kan tilta i styrke og bli en storm, sa Jensen.

Økonomer er fornøyde

Flere av Norges fremste økonomer roser finansministerens statsbudsjett.

Økonomene er spesielt fornøyd med at regjeringen strammer inn på oljepengebruken, skriver Dagens Næringsliv.

Usosialt budsjett

Regjeringen får derimot kritikk fra opposisjonen og fra LO for å legge opp til usosiale kutt.

Kritikerne mener budsjettet skaper økt avstand mellom dem som står innenfor og utenfor arbeidslivet.

Most Read