For nesten 50 å siden informerte Phillips norske myndigheter om funn av olje i Ekofiskfeltet. Det markerte begynnelsen på det såkalte oljeeventyret. Her ses oljeboringsplattformen Gulftide på Ekofiskfeltet i 1971.

Erik Thorberg / NTB / Scanpix

Oljefondet nærmer seg 10.000 milliarder kroner

ØkonomiI år 2000 var verdien på oljefondet 386 milliarder kroner. I 2010 lå verdien på drøyt 3.000 milliarder kroner. Nå utgjør oljefondet snart den svimlende summen av 10.000 milliarder kroner.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Det er snart gått 50 år siden Phillips informerte norske myndigheter om funn av olje i Ekofiskfeltet. Oljefunnet markerte begynnelsen på det såkalte oljeeventyret.

Fakta om oljefondet

  • Statens pensjonsfond utland, ofte kalt oljefondet, er et fond eid av den norske stat.
  • Det er verdens største statlige fond.
  • Fondet tilføres årlig alle statens netto oljeinntekter.
  • Inntektene består av oljeskatt, inntekter fra statens direkte eierandeler på norsk sokkel (SDØE), og utbytte fra Equinor.

Kilde: civita.no

Nå nærmer oljefondets verdi seg en svimlende rekord.

Det er helt tilfeldig

Espen Henriksen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i BI. Han sier det er helt tilfeldig når beløpet tipper over 10.000 milliarder.

– Det som kan få det over grensen, er at kronen fortsetter å svekke seg eller at børsene går oppover videre. Det er vanskelig å anslå tidspunkt. Faktorene som avgjør nøyaktig når og om det skjer, er utenfor vår kontroll, sier økonomen.

Flere faktorer sammenfaller

Prisen på olje og størrelsen på produksjonen bestemmer hvor mye penger som kommer inn i fondet.

Når pengene er i fondet, bestemmes avkastningen nesten fullstendig av utvikling på verdens aksje-, rente- og valutamarkeder.

Flere forhold påvirker veksten

Aksjebørsenes historiske oppgang de siste ti årene, fallende renter internasjonalt og svak krone er de viktigste årsakene til oljefondets enorme vekst.

– De siste ti årene har alle disse tre faktorene trukket verdien av fondet oppover. I tillegg hadde vi en topp i produksjonen da oljeprisen var på topp, sier Henriksen.

Norge har svært mange penger på bok i oljefondet.

Oljefondet har investeringer i 73 land

Oljefondet, som egentlig heter Statens pensjonsfond utland, ble opprettet i 1996. Fondet har investert i over 9.000 selskaper i 73 land.

Handlingsregelen ble innført for å sikre en jevn bruk av oljepengene.

Handlingsregelen går ut på at man over tid kan bruke like mye av oljefondet som den forventede realavkastningen av fondet.

Avkastningen er nå 3 prosent av fondets kapital

Avkastning sier noe om hvor mye en investering har økt i verdi i en bestemt periode.

Oljefondets realavkasning er nå anslått til 3 prosent av fondets kapital.

– Fenomenalt flaks

Henriksen viser til at det er gjort flere kloke, politiske beslutninger. Han trekker blant annet fram opprettelsen av oljefondet sammen med innføringen av handlingsregelen.

– Samtidig er det viktig å også si at vi bare har hatt helt fenomenalt flaks. Det er noe å ta med seg videre. Vi bør spørre oss om hva vi gjør hvis vi skulle få et tilsvarende sammenfall av uflaks, sier han.

Børsfall er skumle

Børsvekst skjer sakte, mens børsfall kan skje raskt. Det er i hovedsak de siste ti årene at oljefondets vekst har eksplodert.

Henriksen spør hva som vil skje hvis vi kommer i en lavkonjunktur  der vi må bruke mer penger og fondet er lite?

En konjunktur er en betegnelse på aktivitetsnivået i en markedsøkonomi. En konjunktur kan være høy eller lav.

Hva skjer hvis utviklingen snur?

– La oss si at vi får børsfall, høyere renter og sterkere krone. Klarer vi da å holde på  disiplinen i forvaltningen av oljefondet, spør  Henriksen.

Henriksen mener vi bør tenke over hva vi gjør hvis faktorene som har ført til økt vekst, snur.

 

Most Read