De fleste av oss har perioder i livet der vi sliter psykisk. Da er det viktig å kunne snakke med noen om problemene.

Frank May / NTB scanpix

Fire av ti sliter psykisk over tid

Helse10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. En undersøkelse foretatt i forbindelse med verdensdagen viser at svært mange av oss opplever psykiske problemer i løpet av livet.

  • © NTB
  • Published:

Verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 10. oktober i over 150 land.

Fakta om psykisk helse

  • Psykisk helse handler om tanker og følelser.
  • En god balanse mellom disse gjør det lettere å mestre hverdagen, på godt og vondt.
  • Psykiske plager og lidelser er utbredt i Norge.
  • I løpet av livet vil 30-50 prosent av befolkningen oppleve psykiske vansker av et visst omfang
  • Verdensdagen for psykisk helse markeres 10.oktober.
  • Dagen markeres for å skape mer åpenhet rundt psykisk helse, og for å gi informasjon om forebyggende arbeid og behandling av psykisk sykdom.

Kilder: helsenorge.no/fn.no

 

Rundt om i Norge er det langt over tusen arrangementer.

40 prosent har opplevd problemer

I en undersøkelse i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2019 svarer 40 prosent at de har opplevd psykiske problemer over tid.

Familie og venner er viktigst

Undersøkelsen viser at  folk mener at det er familie og venner som er de viktigste samtalepartnerne når de sliter psykisk. Men undersøkelsen viser også at kollegaer har en økt betydning.

Mens 9 prosent i 2017 svarte at de kunne snakke med kollegaer, var det i år 14 prosent som svarte det samme.

Chattertjenester blir brukt

Sett bort ifra familie, venner og kollegaer, er det anonyme chattetjenester folk tyr til når de sliter psykisk.

Til tross for at flertallet oppgir at de vet hvem de kan snakke med, svarer 12 prosent at de ikke har noen å snakke med. 3 prosent svarer at de ikke vet.

Undersøkelsen som er basert på til sammen 1.006 intervjuer, er gjennomført av analyseinstituttet YouGov.

Mer åpenhet gjør det lettere

Nettsiden verdensdagen.no nevner mange grunner til å markere dagen. Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til at det blir lettere å dele tanker med andre. Og å gi og få støtte.

Åpenhet kan føre til et mer mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø.

Det kan bli mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer.

Mange arrangementer

Verdensdagen.no opplyser at markeringene skjer lokalt rundt omkring i hele Norge. I 2018 var det ny rekord med over 1.500 markeringer. I år ventes det enda flere arrangementer.

Det er skoler, studenter, ulike typer organisasjoner og bedrifter som står bak de fleste markeringene.