Regjeringen bevilger 35 millioner kroner til å starte bygging av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. Det ble offentliggjort på en pressekonferanse mandag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Noreg får eit nytt vikingtidsmuseum

KulturRegjeringa har gitt klarsignal til bygginga av eit nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo. Bygginga startar neste år.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Byggjeprosjektet omfattar nybygg og sikring av vikingskipa og andre gjenstandar. Det inneber òg rehabilitering av det eksisterande vikingskipshuset og eit utandørsanlegg.

Regjeringa har løyvd 35 millionar kroner til oppstarten for prosjektet neste år.

Fakta om vikingtida

  • Vikingtida er ei nemning som blir brukt om perioden 800 til rundt 1050 e.Kr. – særleg i Norden og Dei britiske øyane.
  • Perioden har namn etter vikingar og vikingferder.
  • Eit vikingskip er ein nordisk skipstype frå vikingtida og tidleg mellomalder. Skipa vart brukte i krig og på handelsreiser.
  • Gokstadskipet er eit vikingskip frå slutten av 800-talet. Det er Noregs største bevarte vikingskip og står i dag utstilt i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

Skal sikre skipa for framtida

– No kan vi sikre og verne skip og samlingar for framtida. Dette er verdsarven vår, den skal vi ta vare på. Med eit nytt vikingtidsmuseum kan vi ta skikkeleg vare på vikingskattane, og vi får vist dei fram på ein betre måte. Dette er ein stor og viktig dag for landet vårt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Blir stengt i to til tre år

Museet på Bygdøy må halde stengt under bygginga, truleg i ein periode på to til tre år.

Luftforureining, støv og vibrasjonar frå besøkande i det noverande bygget øydelegg skipa. Bygget var meint å huse 40.000 besøkande kvart år, ikkje ein halv million som i dag.

Vikingskipa har store skadar

Seksjonssjef Iste Trøim hos Riksantikvaren slo overfor NTB i sommar fast at vikingskipa på Bygdøy har store skadar.

Nybø seier at det er nødvendig med eit nytt museum for å utvikle og forske på metodar for forsvarleg bevaring og sikring av samlingane.

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) i Vikingskipshuset på Bygdøy saman med rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo, museumsdirektør Håkon Piene Glørstad og kulturminister Trine Skei Grande (V).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det er eit viktig byggjeprosjekt

– No startar eit svært viktig og komplekst byggjeprosjekt. Det omfattar òg eit eige sikringsprosjekt som skal bidra til sikring av skipa før, under og etter flyttinga til nytt bygg, seier statsråden.

Kulturhistorisk museum har bedt om 35 millionar kroner for å komme i gang med bygginga av eit nytt museum til skipa, men regjeringa sette ikkje av midlar i 2019-budsjettet.

 

Museet vil koste 2 milliardar kroner

I regjeringserklæringa frå Granavollen vart likevel regjeringspartia samde om å byggje eit nytt museum for vikingskipa og vikingtidssamlingane. Nybø har tidlegare sagt at eit nytt museum kjem til å koste 2 milliardar kroner.