Bruken av elsparkesykler er blitt veldig populær. Men mangel på regler fører også til mange konflikter.

Geir Olsen / NTB scanpix

Nå skal det bli slutt på kaoset rundt elsparkesyklene

PolitikkFolk slenger fra seg elsparkesykler midt på fortauet der folk skal gå. Regjeringen ber nå utleierne om å rydde opp i kaoset.

  • © NTB
  • Published:

Jon Georg Dale (Frp) er samferdselminister. Han ber utleieselskapene rydde opp i parkeringsproblemene. Han foreslå også løsninger som gjør bruken av elsparkesykler tryggere.

Fakta om regler for elsparkesykler

  • De som kjører elsparkesykkel må følge samme trafikkregler som syklende.
  • Bruk av elsparkesykkel på gangvei, fortau eller i gangfelt er bare tillatt når gangtrafikken er liten og man ikke er til hinder for gående. Det er ikke lov å kjøre på fortau når det er mange gående der.
  • Elsparkesyklister må holde god avstand når de passerer gående og må da holde seg i tilnærmet gangfart.
  • De som kjører elsparkesykkel i veibanen eller sykkelfelt må følge reglene for vikeplikt..
  • Det er ikke påbudt med hjelm, men Statens vegvesen oppfordrer til å bruke dette
  • Det er ikke lov å kjøre elsparkesykler i over 20 kilometer i timen.

Kilde: Statens vegvesen.

Dale truer med å regulere bransjen strengere hvis ikke forholdene blir bedre.

Det er et bra tilbud

– Elsparkesyklene gir et godt tilbud til veldig mange forbrukere. Det er i utgangspunktet bra, sier Dale.

Men han understreker at det også er  negative konsekvenser av bruken.

Mange følger ikke trafikkreglene

Ikke alle som bruker elsparkesykler, følger trafikkreglene.

De kjører i stor fart innimellom fotgjengere og er til fare både for seg selv og andre.

Parkerer midt på fortauet

Mange setter fra seg sykkelen midt på fortauet, i stedet for å parkere dem ute av veien.

Blindeforbundet har tatt dette opp som et spesielt stort problem for blinde og svaksynte.

Dale ber utleierne om å rydde opp

Denne uka innkalte Dale utleierne til et møte. Han ber dem rydde opp.

Dale sier det finnes regler for elsparkesykkel på samme måte som for sykkel.

Mangler regler for parkeringen

– Men parkeringen har vi ikke noen veldig god regulering på, innrømmer han.

– Vi håper vi skal få til en frivillig, god nok ordning mellom aktørene og kommunen, sier Dale.

Kan bli kommunal regulering

Hvis ikke bransjen ordner opp selv, vil Dale vurdere å gi kommunen større muligheter til å lage regler for parkering.

Det kan også bli snakk om soner der elsparkesyklene må kjøre saktere.

GPS-teknologi kan bremse farten

Utleierne har ved hjelp av GPS-teknologi mulighet til å sette ned farten på syklene i enkelte områder.

Lovlig maksfart for elsparkesykler er 20 kilometer i timen.

Kommunene kan begrense bruken

Dale forteller at kommunene ikke har mulighet til å nekte selskaper å starte sparkesykkelutleie i de byene og stedene de vil.

– Men de har anledning til å begrense bruken av kommunens områder. Dette har Trondheim gjort, poengterer Dale.

Ønsker lokal regulering

Andreas Strømsheim-Aamodt har dannet selskapet Zvipp. Han mener et av problemene er at det er blitt altfor mange elsparkesykler noen steder.

– Når du har sju utleiere, og alle skal ha sykkelen sin tilgjengelig på hvert gatehjørne – da blir det veldig mange sykler, sier han.

Parkering av elsparkesykler over alt skaper problemer og irriterer mange.

Bransjen kan reguleres lokalt

Han mener kommunene må få mulighet til å regulere bransjen lokalt. Han viser til Zvipps erfaringer fra Drammen og Molde. Der har de hatt tett kontakt med kommunen.

Han er også åpen for å ha faste parkeringsplasser i områdene hvor det er mest folk, for eksempel i sentrum.

Vil ikke har begrensninger

Lars-Christian Grødem-Olsen er daglig leder for konkurrenten Tier i Oslo. Han er uenig.

– Det tar jo bort noe av samfunnsnytten med elsparkesykler. Du må komme deg fra der du faktisk er, til dit du vil reise, sier han.

Vil ha fri flyt

Grødem-Olsen håper at bransjen slipper en løsning med faste parkeringsplasser.

– Vi mener det er best å finne løsninger for å få fri flyt, sier han.

Most Read