Et satellittbilde viser et skremmende bilde av den kraftige orkanen Dorian. Bildet ble tatt søndag da orkanen hadde en vindstyrke på 82 meter per sekund.

NOAA via AP / NTB scanpix

Dorian er en av de sterkeste orkanene som noen gang er målt

MiljøOrkanen Dorian har påført øystaten Bahamas enorme skader. Den traff øygruppen søndag - med vindkast opp mot 320 kilometer i timen.

  • © NTB
  • Published:

Orkanen brakte også med seg stormflo med bølger på opptil sju meter. Det tok ikke lang tid før det ble meldt om enorme ødeleggelser.

Fakta om orkaner

  • Orkan er den sterkeste av alle vindkategorier.
  • Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig.
  • Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig.
  • Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 og 500 km.
  • I orkanens øye kan det være helt vindstille.
  •  Orkaner deles inn i 5 ulike styrke-kategorier. 5 er den sterkeste.
  • Orkanen Dorian hadde vokst seg til en kategori 5-orkan da den traff øygruppen Bahamas i Atlanterhavet søndag.

Kilde: snl.no/NTB

 

Videoer på sosiale medier fra øyene Abaco i Bahamas viser flomvann gjennom gatene. Flere andre klipp viser hus som har fått deler av taket revet av. Strømlinjer som er revet ned og biler veltet over ende.

Det er katastrofale tilstander

Det Miami-baserte National Hurricane Center (NHC) betegnet bølgene som svært ødeleggende.

– Det er katastrofale tilstander i Abaco, skriver NHC.

Enorme krefter

Vindstyrken var oppe i 82,5 meter per sekund.  Det ble målt vindkast som var oppe i hele 98 meter per sekund.

Dorian er like kraftig som den sterkeste orkanen som noen er gang målt i Atlanterhavet –  av orkaner som har truffet land.

Bare Labor Day-orkanen i 1935 var like kraftig.

Bare én orkan har vært sterkere

Kun én orkan er målt med enda høyere vindstyrke i Atlanterhavet –  orkanen Allen i 1980. Den hadde en vindstyrke på 85 meter per sekund. Men Allen hadde avtatt noe i styrke da den traff land.

Det hadde ikke Dorian.

Dorian vil rase videre i flere dager

NHC mener at styrken nå har begynt  å avta.

Likevel vil Dorian trolig i noen dager til beholde styrken som en kategori 5 orkan.

Statsministeren er fortvilet

Bahamas’ statsminister Hubert Minnis uttrykte sin sorg over ødeleggelsene. Han sa det var umulig å si hvor havet sluttet og gatene begynte da Dorian pisket rundt kysten.

Tusenvis av mennesker er innlosjert i skoler, kirker og andre mer solide bygninger. De hadde søkt tilflukt før Dorian traff øygruppen i Atlanterhavet søndag.

Det var ikke trygt å være ute da orkanen Dorian raste over Bahamas.

AP / NTB scanpix

Det er kommet lite informasjon

Det er foreløpig ikke meldt at liv er gått tapt.

Men det er for tidlig å si. Det har ennå ikke kommet mye informasjon fra de berørte områdene.

Mange hus er ødelagt

Så mange som 13.000 bolighus kan ha blitt påført skader eller blitt ødelagt.

Det melder Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) mandag.

Bahamas har erfaring med orkaner

Bahamas har lang erfaring med å håndtere orkaner.

Det er krav om at boliger må ha metallforsterkninger slik at takenes bærebjelker kan takle kategori 4-orkaner.

De fattige har ikke råd

Velstående innbyggere har råd til å sikre husene sine på en skikkelig måte.

Fattige folk har ikke råd til det. De bor også ofte i mer utsatte områder.