Amazonas brenner. Det vekker internasjonal bekymring. Regnskogen er svært viktig for klimaet vårt. Det bor også mange millioner mennesker i regnskogene.

REUTERS/Bruno Kelly

Brannene i Amazonas vekker internasjonalt engasjement

MiljøAmazonas står i flammer. Det har vakt stort engasjement verden over. I Norge har Regnskogfondet på kort tid fått inn millioner av kroner fra nordmenn som ønsker å bidra til at brannene slokkes.

  • © NTB
  • Published:

Regnskogfondet er en miljøorganisasjon. De siste dagene har de samlet inn rundt 6 millioner kroner via Facebook i forbindelse med skogbrannene i Amazonas.

Fakta om Amazonas

  • Amazonas strekker seg over 5,5 millioner kvadratkilometer - et område langt større enn EU.
  • Denne regnskogen dekker områder i ni ulike land, men mesteparten er i Brasil (60 prosent).
  • Den enorme Amazonas-elven, med alle sine sideelver, inneholder 20 prosent av verdens rennende ferskvann.
  • På tross av at Amazonas bare dekker fire prosent av jordoverflaten, kan den inneholde så mye som en tredjedel av verdens kjente plante-, dyre- og insektsarter.
  • Skogen produserer mer enn 50 prosent av alt regn som faller i Amazonas-regionen. Skogen påvirker regnmønstre langt utenfor Sør-Amerika.
  • Amazonas inneholder 10 prosent av all biomasse vi finner på jorda. Skogen lagrer derfor store mengder karbon som vil frigis til atmosfæren hvis den ødelegges. Dette vil bidra til å gjøre verden varmere.

Kilde: Regnskogsfondet/Wikipedia.

Øyvind Eggen er generalsekretær i Regnskogfondet. Han sier at Regnskogfondet lenge har vært fortvilet over hva som skjer i Amazonas. De har følt seg alene om bekymringen.

–  Nå er vi plutselig i den motsatte situasjon. Tusenvis av mennesker viser bekymring og vil støtte arbeidet, sier Eggen.

Brasil har fått internasjonal kritikk

Jair Bolsonaro er president i Brasil. Han har fått bred internasjonal kritikk for å ikke gjøre nok for å beskytte regnskogen.

Det er registrert rundt 77.000 skogbranner i Amazonas hittil i år. Dette er flere enn på mange år. I fjor ble det til sammenligning registrert 40.000 branner.

Økt hogst fører til flere branner

Miljøvernere knytter skogbrannene til økt hogst. Avskoging og uttynning fører til at sola når fram til den tørre skogbunnen.

Dermed brenner det lettere.

En fotballbane med skog forsvinner i minuttet

Mange av områder blir svidd av med vilje for å gi plass til landbruksområder.  Konsekvensen er at det i snitt forsvinner en fotballbane regnskog i minuttet.

Det er en alvorlig utvikling

Det er svært alvorlig når skogene brenner eller hogges ned. Da går det biologiske mangfoldet tapt.

Samtidig frigjøres CO2 som er bundet opp i blant annet trærne. Frigjøring av CO2 bidrar til klimaendring.

– Voldsomt

Hans Olav Hygen er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Han sier at det er voldsomt det som nå skjer i Amazonas.

– Brannene er betydelig større enn vi så i fjor og året før, sier klimaforskeren.

Brannene vil påvirke klimaet

Hygen sier brannene vil ha en påvirkning på verdens klima.

– Amazonas er et av de områdene der vi i praksis fanger og lagrer biokarbon. Og for å gjøre det, trengs det levende skog, sier han.

Det er en pågående krise

Brannene i Brasil er en krise i seg selv. Men de er også en del av  den mer saktegående krisen, som endringen i klimaet er.

– Det går sakte, og det er små endringer. Men det er én av veldig mange biter som peker i den retningen vi ikke vil, sier Hygen.

Regnskogen er hjem for millioner av mennesker

Mange millioner mennesker bor i regnskogen.

Brannene i Amazonas truer nå disse menneskene på livet.

Det er mange urfolk-stammer som lever i Amazonas. De blir ofrene når myndighetene i landet godtar at skogen blir hogget.

Urbefolkningen er helt eller delvis avhengige av ressursene skogen gir dem, som vann, mat, brensel og medisiner.

Tap av skog vil derfor også føre til økt fattigdom og nød i verden.

Kritikken har ført til mer handling

Kritikken mot Brasil ser nå ut til å påvirke myndighetene til å gjøre mer.

Myndighetene mobiliserte i helgen hæren i arbeidet med å slokke skogbrannene i Amazonas.

To  Hercules-fly har begynt å dumpe tusenvis av liter vann over regnskogen. 44.000 soldater skal være klare til å bidra i slokningsarbeidet.