Hvert fjerde minutt dør et menneske av slangebitt. Dødsfallene kan reduseres kraftig hvis det skaffes mer motgift og kyndig helsepersonell.

Aly Song/REUTERS/NTB scanpix

Slangebitt er verdens største skjulte helsekrise

HelseHvert fjerde minutt dør et menneske av slangebitt. De fleste av ofrene er fattige mennesker. Nå vil Verdens helseorganisasjon ruste opp helsevesenet og sørge for at mer motgift er tilgengelig.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

David Williams er ekspert på slanger. Han jobber med å samle inn slangegift for WHO for å utvikle nye behandlinger.

Fakta om slanger og slangebitt

  • Om lag 2,7 millioner mennesker blir bitt av giftige slanger hvert år, hvorav mellom 81.000 og 138.000 dør og rundt 400.000 blir invalidisert, de fleste på grunn av amputasjoner.
  • Det finnes over 600 slangearter, de deles inn i viperidae (hoggormer) og elapidae (giftsnoker).
  • Blant viperidaeartene er europeiske hoggormer, inkludert den norske, som er den eneste giftige slangen i Norge. Elapidae er svært giftige og finnes i tropiske og subtropiske områder over hele verden.
  • Den australske taipanen regnes for å være verdens giftigste slange, der giften fra én slik innlandsslange kan være nok til å ta livet av 1.100 mennesker.
  • Slangen som faktisk tar flest liv er imidlertid Russels hoggorm, som forårsaker svært mange dødsfall på Den indiske halvøya, men lever også i mesteparten av folkerike Sørøst-Asia, det sørlige Kina og Taiwan.
  • I Norge har vi tre slanger, huggorm, buorm og slettsnok. Huggorm er giftig, men det er sjeldent at mennesker dør av bittet. For hunder og katter kan huggormbitt være dødelig.

Kilder: WHO, TT og NTB arkiv

Han har selv blitt bitt seks ganger.

Det var skummelt

– Den første gangen var det ganske skummelt, siden jeg visste hva jeg hadde i vente. Det føltes som om hånden mi hadde blitt knust av en hammer, forteller han.

Han sier at hans siste bitt hadde vært dødelig om han ikke hadde hatt med meg medisinsk utstyr.

Det er et stort problem

Problemet med slangebitt er lite omtalt. Men det er et stort problem på verdensbasis.

I tillegg til at svært mange dør av bittene er det flere hundre tusen mennesker som hvert år blir invalide av slangebitt. Dette er ofte fattige personer.

Slangebitt kan behandles

Det burde ikke være så mange som døde eller ble invalide av slangebitt. Slangebitt kan nemlig lett behandles dersom det finnes helsepersonell som har effektiv motgift tilgjengelig.

Det største problemet i verden er nettopp tilgangen på effektiv motgift.

Det er en langsom prosess

Å produsere motgift er en omstendelig og dyr prosess. Man benytter nemlig fortsatt samme metode som man har gjort de siste hundre årene:

Gift må tappes av slanger. Deretter injiseres en svært liten mengde av giften i sau eller hest. Disse dyrene bygger så opp antistoffer.

Antistoffet hentes deretter ut av dyrene ved å tappe blod i flere runder fra dyrene.

Slangebitt skjer ofte i ødemarka

En annen stor utfordring er at svært mange slangebitt finner sted i jungel og ødemark langt unna legehjelp.

Selv om man klarer å kare seg til nærmeste sykehus eller helsestasjon, er det ikke sikkert at de har den rette motgiften der.

Må amputere

Det er derfor ofte nødvendig å amputere noe for å redde liv.

– For folk som fra før er fattige er konsekvensene av et slangebitt ofte at de synker enda dypere ned i fattigdommen. Hvis de i altså det hele tatt overlever, sier David Williams.

Vil halvere antallet dødsfall

Verdens helseorganisasjon og den britiske organisasjonen Wellcome Trust har nå som mål å halvere antallet dødsfall og amputasjoner innen 2030.

Wllcome Trust vil bruke nesten 900 millioner kroner på å øke tilgangen til effektiv behandling.

Et lite problem i Norge

Slangebitt er et lite problem i Norge. Huggormen er den eneste giftige slangen her til lands.

I juli 2018 fikk Giftinformasjonen 137 henvendelser om mennesker som var bitt av hoggorm, i 2017 var det 83 og året før 88 henvendelser.

To punktformede prikker

 Folkehelseinstituttet opplyser at et hoggormbitt som oftest ser ut som to punktformede prikker med tre til ni millimeters avstand.

Hvor alvorlig forgiftning et hoggormbitt gir, avhenger av alder, vekt, helsetilstand og hvor på kroppen ormen har bitt. Dessuten kommer det an på hvor mye gift som er blitt sprøytet inn.

Det er sjeldent at mennesker dør hvis de blir bitt. Et bitt kan fort være dødelig for hund og katt dersom de ikke får behandling.

Hoggorm er en av 3 ormer i norsk fauna og den eneste giftige slangen. Hoggormen er fredet i Norge.

Cornelius Poppe / SCANPIX