Charlotte Hansen er barnehagelærer ved Espira Stongafjellet barnehage i Askøy kommune. Hun serverer rent vann til barna. De koker vannet i barnehagen. Kokt vann som deretter avkjøles er trygt å drikke.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Mattilsynet ber kommunene sjekke vannsikkerheten

HelseAdvarselen fra Mattilsynet kommer etter at rundt 2000 personer har blitt syke av drikkevannet i Askøy kommune i Hordaland.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Mattilsynet sier gamle ledningsnett med lekkasjer er et problem.

Fakta om sykdomsutbruddet i Askøy

  • Over 2.000 innbyggere i Askøy kommune i Hordaland er blitt syke av å drikke vann fra springen.
  •  Over 60 personer har vært innlagt på Haukeland sykehus. 15 av disse har vært barn.
  • Det ble påvist store konsentrasjoner av E.coli-bakterier i et høydebasseng på Øvre Klepp i Askøy. Dette kan være et tegn på at vannet er forurenset av andre bakterier.
  • E. coli finnes i tarmens normalflora hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg i tarmen. Det finnes imidlertid noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker.
  •  Haukeland sykehus har identifisert bakterien Campolybacter som årsaken til sykdomsutbruddet.
  •  Den samme bakterien ble tirsdag funnet i flere vannprøver fra Kleppe vannverk på Askøy.
  •  Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom. Mennesker kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.

Tilsynet mener at mange av vannverkene rundt om i Norge trenger å rette opp mangler.

Fikk beskjed i mai

Politikerne i Askøy kommune ble i mai orientert om problemer ved Kleppe vannverk.

Kommunens vannsjef opplyste at tilstanden var dårlig. Kommunen fikk beskjed om at det trengtes en betydelig oppgradering av anlegget.

Folk fikk i seg dårlig vann

Kommunen klarte likevel ikke å forhindre at befolkningen fikk i seg vann med skadelige tarmbakterier.

Rundt 2.000 har trolig blitt syke av drikkevannet. Rundt 50 voksne og 15 barn har vært innlagt etter å ha drukket forurenset vann.

Det ble funnet bakterier i vannet

Det var tirsdag denne uken det ble bekreftet funn av Campylobacter i drikkevannet i Askøy.

Dette er en bakterie som kan gi mage- og tarminfeksjon.

To døde av tarminfeksjon

En voksen person fra Askøy som ble lagt inn Haukeland universitetssjukehus med mage- og tarmsymptomer i helgen, døde onsdag denne uken.

Vedkommende hadde fått påvist campylobacter. Samtidig er det klart at personen hadde en veldig alvorlig lidelse fra før. Det er derfor usikkert hva som var den endelige dødsårsaken.

En ett år gammel gutt døde onsdag i forrige uke av tarminfeksjon. Men det er heller ennå ikke klart om dødsfallet har forbindelse med Campolybacter-utbruddet.

Mattilsynet fant mange mangler i fjor

Mattilsynet gjennomførte i fjor 1.375 tilsyn av drikkevann.

I 51 prosent av tilsynene ble det funnet avvik fra regelverket. Det skriver Klassekampen.

Mattilsynet understreker at det er viktig at kommunene har reserveløsninger dersom det oppstår problemer med vannforsyningen.

Har dårlige reserveløsninger

Kartleggingen fra Mattilsynet viser at mange vannverk bare har tilgang til reservevannforsyning for en kortere periode. I denne perioden kan heller ikke alle bli forsynt med vann, skriver tilsynet i rapporten sin.

Mattilsynet mener vannverkene må bli bedre på å jobbe forebyggende. Gamle ledningsnett med lekkasjer og manglende leveringssikkerhet er et problem.

Vanntanker er plassert rundt på Askøy der folk som er tilknyttet Kleppe vannverk kan tappe vann.

NTB/scanpix

Beredskapen må forbedres

Line Ruden jobber i seksjonen for hygiene og drikkevann i Mattilsynet. Hun sier at beredskapen må forbedres.

– Mange vannverk må gjennomføre tiltak for å hindre at forurenset vann kan komme inn i ledningsnettet, understreker hun.