Aktiv dødshjelp er i dag ulovlig. Dødshjelp er svært omdiskutert. Nå viser en undersøkelse at et flertall støtter muligheten til å få hjelp til å avslutte livet.

Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Flere sier ja til aktiv dødshjelp

HelseEt lite flertall mener nå at Norge bør åpne for aktiv dødshjelp. Men spørsmålet er svært omstridt og vanskelig for mange å diskutere.

  • © NTB
  • Published:

Det går fram av en undersøkelse Norstat har gjennomført.

Fakta om aktiv dødshjelp

  • Begrepet “aktiv dødshjelp” er omdiskutert. Dødshjelp kan gis på ulik måte.
  • Eutanasi er en handling der legen forkorter en pasients liv. Oftest gjøres det ved hjelp av en sprøyte med medikamenter. Handlingen må være et resultat av uttrykkelige og gjentatte anmodninger om hjelp til å dø, og pasienten må være klar, og vite hva hun ber om. Frivillighet er et kriterium for at en handling skal karakteriseres som eutanasi.
  • Assistert selvmord er definert som en handling der en pasient får hjelp slik at hun kan ta sitt eget liv. Oftest gjøres det ved at legen fremskaffer medikamenter.
  • I Norge er eutanasi og assistert selvmord forbudt.
  • Pasienter som er døende har rett til å  stoppe livsforlengende behandling. Dette er nedfelt i pasientrettighetsloven.

 

Kilde: Sykepleien.no / snl.no

 Flertallet både av menn og kvinner mener at det bør åpnes for aktiv dødshjelp.
Det gjelder bare for personer med alvorlige sykdommer som ikke kan kureres.

Det er forbudt i Norge

I Norge er aktiv dødshjelp i dag straffbart.  Det blir sett på som medvirkning til drap.

De unge er mest positive

Tall fra undersøkelsen viser at de unge er mest åpne for aktiv dødshjelp. Personer over 60 år er mest skeptiske.

Den ferske undersøkelsen er foretatt for ABC Nyheter. 1019 personer er spurt i den landsomfattende undersøkelsen.

Det har vært flere undersøkelser

Dagbladet fikk gjennomført en lignende undersøkelse i mars. Da svarte tre av fire at de er positive til å tillate aktiv dødshjelp. Det er en økning fra tidligere undersøkelser. Tidligere har sju av ti vært positive til aktiv dødshjelp.

Frp åpner for lovendring

I Norge er det ingen stortingspartier som i dag arbeider for legalisering av aktiv dødshjelp

Fremskrittspartiet (Frp) er det partiet som tydeligst har tatt til orde for å tillate aktiv dødsfall i noen situasjoner.

Åshild Bruun-Gundersen er  helsepolitiske talskvinne  for Frp. Hun mener at tiden er overmoden for å diskutere temaet på en seriøs måte.

Etterlyser en debatt om temaet

– Jeg håper virkelig de andre politiske partiene vil ta debatten, sier hun til ABC Nyheter.

Hun mener retten til et verdig liv innebærer at man også sikres retten til en verdig død.

–Mennesker i siste fase av livet skal ha mulighet til å fremskynde døden når det bare er smerte igjen, sier hun.

Det må være strengt regulert

Bruun-Gundersen mener at aktiv dødshjelp må være strengt regulert.

Det skal ikke være mulig å presse noen til dette, sier Bruun-Gundersen.

Pasienter kan si nei til medisinsk hjelp

Bent Høie (H) er helsemininster. Han sier at Høyre er helt i mot aktiv dødshjelp.

Han understreker at norske pasienter i dag selv kan bestemme om de ønsker å avslutte livet ved at de sier nei til fortsatt medisinsk hjelp. Da kan de få hjelp av helsevesenet til behandling mot smerter.

Enkemann vil ha lovendring

Arne Svalastog er enkemann. Inger Staff-Poulsen var kona hans. Hun hadde uhelbredelig kreft. Hun ønsket derfor å få aktiv dødshjelp. Siden det er forbudt i Norge, fikk hun ikke hjelp.

Hun endte med å ta sitt eget liv.

Glad for folk endrer mening

Arne Svalastog er glad for at flere i Norge nå støtter aktiv dødshjelp.

– Det er veldig bra og overraskende å se en så markant økning fra et allerede høyt tall, uttalte Arne Svalastog til Dagbladet etter undersøkelsen i mars.

Noen dødssyke reiser til utlandet

I dag reiser noen nordmenn til utlandet for å få hjelp til å avslutte livet. I noen europeiske land er det lov med aktiv dødshjelp eller  assistert selvmord. Også i noen delstater i USA tillater man aktiv dødshjelp.