Fra 15. juni kan du ikke lenger fiske torsk langs kysten fra Telemark til svenskegrensen. Torskebestanden er truet, og må få tid til å bygge seg opp igjen.

Shutterstock / NTB scanpi

Bli med å redde torsken!

MiljøTorsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Derfor kan du ikke lenger fiske torsk hvor du vil. Torskefiske ble i sommer forbudt fra kysten av Telemark til svenskegrensen.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:
Årsaken til forbudet er at bestanden av torsk i Oslofjorden er truet.

–Vær med å redde torsken

Liv Holmefjord er direktør i Fiskeridirektoratet. Hun ber oss bli med på å redde torsken ved å respektere forbudet.

– Både yrkesfisker og fritidsfiskere må trå til dersom vi skal klare å redde torsken i Oslofjorden, sier Holmefjord.

Bestanden må bygges opp igjen

Hun forklarer at forbudet er nødvendig for å gi bestanden en sjanse til å bygge seg opp igjen.

–Målet er å få tilbake en torskestamme i Oslofjorden, som både vi og de som kommer etter oss kan høste av i årene fremover, sier  Holmefjord.

Torsken forsvinner

Forskning gjennom lang tid har vist at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet.

Fiskeridirektoratet mener utvikling er urovekkende og peker på at det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrakkysten.

Fisk er en fornybar ressurs, men den må forvaltes og utnyttes riktig.

Må innføre et strengt vern

– Derfor er det viktig at det blir innført et strengt vern for å bygge bestandene opp igjen, sier Holmefjord.

Hun sier det er  en sammensatt problemstilling til at torsken forsvinner.

Sulter småtorsken i hjel?

Hobbyfiske kan være én av årsakene til nedgangen i bestandene av kysttorsk. Men forskere heller nå mer til at torskeyngelen rett og slett sulter i hjel.

Tore Johannesen er forsker. Han jobber i Havforskningsinstiuttet. Han sier i et intervju med Aftenposten 19. august at småtorskene ikke lenger har nok mat.

Økosystemet har endret seg

Torsken lever av reker og småfisk. Men nå er det mye mindre av dem.

–  Næringsgrunnlaget for de yngste torskene har kollapset. Det har skjedd et skifte i økosystemet, sier han til Aftenposten.

Temperaturen  har økt

Han mener årsaken er at gjennomsnittstemperaturen har steget med 1.5 grader siden 1980-tallet.

– Temperaturendringene har ført til store endringer i økosystemet. Det er blitt mye mindre dyreplankton, forklarer han til Aftenposten.

Torsken vokser ikke opp

Johannessen vil ikke han noen mening om fiskeforbudet som ble innført i sommer.

Men han mener at hovedproblemet er at torskeyngelen ikke vokser opp.