Fra 15. juni kan du ikke lenger fiske torsk langs kysten fra Telemark til svenskegrensen. Torskebestanden er truet, og må få tid til å bygge seg opp igjen.

Shutterstock / NTB scanpi

Bli med å redde torsken!

MiljøTorsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Derfor kan du ikke lenger fiske torsk hvor du vil. Torskefiske er fra helgen forbudt fra kysten av Telemark til svenskegrensen.

  • © NTB
  • Publisert:
Årsaken til forbudet er at bestanden av torsk i Oslofjorden er truet.

–Vær med å redde torsken

Liv Holmefjord er direktør i Fiskeridirektoratet. Hun ber oss bli med på å redde torsken ved å respektere forbudet.

– Både yrkesfisker og fritidsfiskere må trå til dersom vi skal klare å redde torsken i Oslofjorden, sier Holmefjord.

Bestanden må bygges opp igjen

Hun forklarer at forbudet er nødvendig for å gi bestanden en sjanse til å bygge seg opp igjen.

–Målet er å få tilbake en torskestamme i Oslofjorden, som både vi og de som kommer etter oss kan høste av i årene fremover, sier  Holmefjord.

Torsken forsvinner

Forskning gjennom lang tid har vist at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet.

Fiskeridirektoratet mener utvikling er urovekkende og peker på at det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrakkysten.

Fisk er en fornybar ressurs, men den må forvaltes og utnyttes riktig.

Må innføre et strengt vern

– Derfor er det viktig at det blir innført et strengt vern for å bygge bestandene opp igjen, sier Holmefjord.

Hun sier det er  en sammensatt problemstilling til at torsken forsvinner.

Både fiske og klima kan ha skylden

Fritidsfiske kan være en av årsakene til nedgangen i bestandene av kysttorsk.

–Det samme gjelder endringer i klima og miljøpåvirkning fra land, sier Holmefjord.