Hva du tjener kan også ha noe å si for helsen din. Ny forskning viser at rike i snitt lever lenger enn fattige

Shutterstock / NTB scanpix

Rike lever lenger enn fattige

HelseDet kan skille så mye som 14 leveår mellom de rikeste og de fattigste. Det viser ny forskning.

  • © NTB
  • Published:

Det er Folkehelseinstituttet som står bak forskningen.

Fakta om levealder i Norge

  • Forventet levealder i Norge er høyest blant de rikeste én prosent av kvinnene.
  • I denne gruppa var forventet levealder 86,4 år.
  • Disse kvinnene vil leve i gjennomsnitt 8,4 år lenger enn kvinnene med lavest inntekt
  • Menn i gruppa med lavest inntekt har den laveste forventede levealderen.
  • Menn med lavest inntekt har en forventet levealder på 70,6 år. Det er 13,8 år lavere enn mennene i den andre enden av skalaen.

Kilde NRK/Folkehelseinstituttet

Forskere har studert dødsårsakene til over 400.000 nordmenn som døde mellom 2005 og 2015.

Resultatet vekker oppsikt

Forskerne har så koblet disse med den samlede inntekten i husstanden.
Resultatet vekker oppsikt.

Det er store forskjeller

Jonas Minet Kinge er forsker ved Folkehelseinstituttet.
Han sier til NRK at forskerne har funnet store forskjeller i levealder mellom de som har lav inntekt og de som har høy.

Mellom 8 og 14 år

– Vi har sammenliknet de som tjener aller mest med de som tjener aller minst. Da ser vi at det er nesten 14 års forskjell i forventet levealder for menn, sier han.
Kinge forteller at det er  litt mer enn åtte års forskjell for kvinner.

Sykdom og rus

Kreft, hjerte- og karsykdommer, selvmord og rus tar oftere liv blant dem som tjener aller minst enn de som tjener mest.

Alzheimer blant kvinner

Også alzheimers slår spesielt ut blant kvinner, forteller Kinge

Alzheimers sykdom er en kronisk hjernesykdom. Det er den vanligste årsaken til demens.

Kan skyldes røyking

– Vi ser en økning i alzheimers blant kvinner som tjener lite. Det ser vi ikke for kvinner med høy inntekt, sier han.

Forskerne diskuterer om dette kan ha noe med røyking å gjøre. Røyking øker faren for alzheimer.

De med lavere inntekt ser ut til å ha en mer usunn livsstil. 
Illustrasjonsfoto: NTB/ Scanpix

Livsstil avgjør

Kinge mener den mest åpenbare forklaringen på forskjellene er livsstil.

De med lavere inntekt røyker mer, de har flere dødsfall knyttet til rus, og de har sannsynligvis et dårligere kosthold.

–  Vi ser også flere tilfeller av selvmord blant de med lavere inntekt, sier Kinge.

Den første, detaljerte studien

Dette er første gangen forventet levealder er beregnet for så detaljerte inntektsgrupper i Norge.

Forskere både i Norge og USA har jobbet med studien.