Regjeringa fjerna song frå den overordna delen av læreplanane hausten 2017. No vil dei tone ned allsongen i klasseromma endå eit hakk.

Shutterstock / NTB scanpix

Regjeringa vil fjerne song frå norskfaget

PolitikkRegjeringa foreslår å fjerne songen frå det nye norskfaget som skal gjelde frå hausten 2020.

  • © NTB
  • Published:

Regjeringa fjerna song frå den overordna delen av læreplanane hausten 2017. No vil dei leggje ytterlegare lokk på allsongen i klasseromma, skriv Framtida.no.

utkastet til nye læreplanar foreslår regjeringa å fjerne songen frå det nye norskfaget, som skal gjelde frå hausten 2020. Det betyr at det kan bli valfritt for norsklærarane i barneskulen om det skal vere song i klasserommet eller ikkje.

Fakta om song

  • Å syngje er vanlegvis den enklaste forma for framføring av musikk.
  • Teksten som blir sungen, kan vere poetisk og gå på rim.
  • Det er svært mange former for song.
  • I  «rap» blir teksten framført meir rytmisk.
  • Joik er samisk for song. Joik er svært lydmålande. Ein joik er sett saman av korte tekstar eller ingen tekstar i det heile. Ein joik kan vere endelaus.
  • I dyreverda snakkar vi om song i form av fulgesong og kvalsong.

Skadeleg for barna

Førsteamanuensis Kari Holdhus ved Høgskulen på Vestlandet meiner at det vil vere til skade for barn og unge å fjerne songen. Det vil svekke det medmenneskelege og fellesskapen i Noreg, meiner ho.

Ho får støtte frå Marit Arnstad (Sp) i utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget. Arnstad fryktar at det då i framtida blir heilt tilfeldig om elevane lærer seg nasjonale fellessongar som «Ja, vi elsker».

Kan forsvinne frå skulen

– Viss songen blir fjerna heilt frå læreplanen i norsk, så fryktar eg at songen forsvinn heilt frå den norske skulen, seier Arnstad.

Statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) i Kunnskapsdepartementet understrekar at læreplanen ikkje er meint som ei pensumliste med detaljerte utgreiingar om innhaldet i undervisninga.

Lærarane har ansvaret

– Det er lærarane som har ansvaret for innhaldet og metodane dei bruker i undervisninga. Eg har tillit til at dei gjer dette på ein god måte, seier Remen.

Det er sjølvsagt ikkje slik at songen skal ut av skulen, understrekar ho.

– Med dei nye læreplanane er song framleis ein del av skulen. I tillegg har norsklærarane godt rom for å bruke song som metode. Samtidig har Sp og Arnstad vore opptatt av at det er lærarane som har det faglege ansvaret for metodane og verkemidla som skal brukast i undervisninga, seier Remen.