EU-innbyggere samlet på trappene foran EU-parlamentet under valget på nytt EU-parlament. Valgdeltakelsen var høyere enn noen gang.

Ermindo Armino/AP/NTB scanpix

Norske politikere jubler over grønn og liberal framgang i EU

PolitikkValget på nytt EU-parlament er nettopp gjennomført. Valget førte til store endringer i sammensetningen. De grønne, de liberale og de høyrepopulistiske partiene gikk mest fram.

  • © NTB
  • Published:

Valgdeltakelsen var høy – for første gang var den  på over 50 prosent.

Fakta om EU-parlamentet

  • Årets valg på Europaparlamentet ble holdt fra 23. til 26. mai 2019 i alle medlemslandene i Den europeiske union.
  • Om lag 400 millioner europeere hadde stemmerett i valget.
  • Europaparlamentet er en av EUs institusjoner. Det er med på å vedta EUs lover og budsjett.
  • Europaparlamentet består av 751 representanter som velges hvert femte år.
  • De politiske gruppene i parlamentet  er dannet med grunnlag i politisk ideologi, på tvers av medlemslandene. Et mindre antall representanter står utenfor de politiske gruppene.

Kilde: wikipedia.no

 

Velgerne delte seg også i flere politiske fløyer enn tidligere.

De største partiene gikk tilbake

De konservative (EPP)  og sosialedemokratene (S&D) har vært de største partiene i EU-parlamentet.  Begge gruppene går kraftig tilbake.

Men EPP er fortsatt den største partigruppen. S&D er fortsatt den nest største.

Stor framgang for andre partier

Det var stor framgang for de liberale og de grønne partiene. Begge er EU-vennlige.

Også høyrepopulistiske partier gikk fram. De er svært kritiske til EU.

EUs politikk påvirker Norge

Norge står utenfor EU.

EUs politikk påvirker likevel Norge i stor grad. Derfor er resultatet viktig også for norske politikere.

Et grønnere parlament

Miljøpartiet De Grønne gleder seg nå over et grønnere EU-parlament.

Venstre jubler over liberal framgang. Arbeiderpartiet og Høyre trøster seg med at velgerne fortsatt tror på EU.

Strålende fornøyd med resultatet

Une Bastholm er nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne ( MDG).

Hun tror de store blokkene vil være avhengige av de grønne partiene for å kunne danne flertall.

–  Det vil gi politikken et mer miljøvennlig avtrykk. De Grønne vil også være en sterk motstemme til høyrepopulistene i Europa, sier hun.

Fakta om EU

  • Den europeiske union (EU) er en  regional samarbeidsorganisasjon i Europa.
  • Unionen består av 28 medlemsland, og har hovedsete i Brussel.
  • EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen , EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet.

Kilde: sln.no

 

Jubler for de liberale

Trine Skei Grande er leder for Venstre. Hun fastlår at de liberale har gjort et fantastisk valg. Det er denne gruppen som går mest fram.

– Det vil styrke samarbeidskreftene i EU, stråler Grande.

Høyrepopulistene gikk fram

Også EU-kritiske høyrepopulister kunne notere seg framgang.  Nasjonalisten Marine Le Pen gikk fram i Frankrike.

Brexitpartiet vant en stor seier i Storbritannia. Det sterkt EU-kritiske partiet kan ironisk nok bli det største enkeltpartiet i EU-parlamentet.

Resultatet viser skepsisen

Siv Jensen er leder for Fremskrittspartiet (Frp). Hun knytter resultatet til økende skepsis til overnasjonal styring og innvandring.

– Europeiske innbyggere har gitt et signal om at de etablerte partiene må ta konsekvensene av innvandring på større alvor. De må også innse at skepsisen til  overnasjonal styring i EU er økende, mener Jensen.

 

.

Fortsatt støtte til europeisk samarbeid

Michael Tetzschner er representant for Høyre på Stortinget. Han peker  på at det fortsatt er stor oppslutning om partier som støtter europeisk samarbeid.

Han tror det blir mange drakamper i EU-parlamentet framover. Men han tror det er for tidlig å si hvordan resultatet kommer til å påvirke parlamentets arbeid.

Det blir flere kompromisser

Jonas Gahr Støre er leder for Arbeiderpartiet (AP). Han tror ikke ytre høyre får mye makt i det nye parlamentet. I stedet regner han med at situasjonen vil utfordre de mer EU-vennlige partiene til å inngå kompromisser og finne løsninger sammen.

– Valgdeltakelse var høy.  Det viser et stort engasjement for Europas framtid. Det mener jeg er bra for Europa – og derfor også bra for Norge, sier Støre.