Menn lager mye mer mat enn tidligere.

Shutterstock / NTB scanpix

Menn lager mer mat enn før

SamfunnEn ny undersøkelse om nordiske spisevaner viser at menn nå i større grad lager mat sammenlignet med for 15 år siden.

  • © NTB
  • Published:

Det er forskere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland som sammen har gjennomført undersøkelsen. De har sammenlignet spisevaner i de fire nordiske landene i perioden mellom 1997 til 2012.

Likestilling i hjemmet

  • Likestilling i arbeidslivet henger tett sammen med likestilling i hjemmet.
  • Reell likestilling innebærer blant annet rettferdig fordeling av ansvar og byrder.
  • Kvinner gjør fortsatt mer ubetalt hjemmearbeid enn menn.
  • I industriland (land med forholdsvis høy levestandard) gjør kvinner i gjennomsnitt 2 timer og ett kvarter mer ubetalt arbeid i hjemmet per dag enn menn.
  • Her har Norge kommet lengre. Men kvinner gjør også her fortsatt mer ubetalt arbeid enn menn (49 minutter daglig).

Kilde NHO

Menn lager mer mat

Unni Kjærnes er seniorforsker ved Forskningsinstituttet SIFO. Hun har vært ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen.

Hun forteller at et av hovedfunnene er at menn i 2012 laget mat i mye større grad enn 15 år tidligere.

Ikke store endringer fram til i dag

– I 1997 var det flest kvinner som laget den varme maten. I 2012 var det helt tydelig i alle landene at flere menn laget varm mat, forteller hun.

Kjærnes tror ikke mønstrene har endret seg i betydelig grad fra 2012 til i dag.

Flere menn lager mat – i alle sosiale grupper

Gjennomsnittstall for alle landene samlet viser at middager der kun menn laget mat har gått opp fra 20 prosent i 1997 til 29 prosent i 2012.

Middager der kun kvinner laget mat har tilsvarende gått ned fra 69 til 52 prosent.

Det gjelder alle sosiale grupper

Kjærnes forteller at en stor andel av mennene som tilbredte mat i 1997 hadde høy sosial status. Økningen av menn som laget mat i 2012 fant derimot sted i alle sosiale grupper.

Det dreier seg om likestilling

– Jeg tror det kan ha med likestilling å gjøre. Familielivet blir gradvis tilpasset at kjønnsrollene utvikler seg.

For eksempel bidrar pappapermisjon til at menn også blir vant til å være hjemme og ordne med hverdagslivet, sier Kjærnes.

Det er klare mønstre

Undersøkelsen viser også at mønstre for hvor folk inntar sine måltider har vært ganske stabil.

– Det er fortsatt en veldig klar struktur rundt måltidene. Folk som bor sammen spiser middag sammen, og de spiser i hovedsak hjemme.

Frossenpizza har ikke overtatt

Det er heller ikke sånn at veldig enkle retter har overtatt.

Folk spiser ferdiglaget pizza. Men det er i tillegg til mer organiserte måltider.

Størst forskjell i valg av lunsj

Den største forskjellen mellom de nordiske landene dreier seg om lunsj.

– I Sverige og Finland spiser veldig mange varm lunsj. I Danmark og Norge spiser vi brødskiver, sier Kjærnes.

Finnene spiser ikke mat i sofaen

Det er enkelte kulturelle forskjeller mellom landene.  Folk i Sverige spiser noe mer ute. I Danmark er familiemåltidet aller viktigst. I Finland er det veldig få som spiser noe som helst i sofaen.