Hvaldimir er ingen spionhval. Han jobber trolig vanligvis med russiske barn som har det vanskelig.

Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet / NTB scanpix

Hvithvalen Hvaldimir heter trolig Semjon

SamfunnEn hvithval med sele ble oppdaget utenfor kysten av Finnmark i april. Hvalen ble først anklaget for å være en russisk spion. Nå tror man heller at hvalen har vært brukt som oppmuntring for russiske barn.

  • © NTB
  • Published:

I slutten av april oppdaget fiskere utenfor Rolfsøya i Finnmark en hvithval svømmende rundt med en sele. Selen satt stramt på hvalen. Fiskerne klarte å løsne selen.

Fakta om hvithval

  • Hvithval er en tannhvalart i narhvalfarmilien. Hvithvalen mangler ryggfinne, og de voksne er helt hvite.
  • Kroppslengde hos hannen er opptil 4,5 meter, og de veier rundt 1500 kg. Hunnen er noe mindre.
  • Hvithvalen produserer et mangfold av lyder, og enkelte kan også høres over vann.  Derfor kalles hvithvalen av og til for «havets kanarifugl».
  • Den lever av fisk, blekksprut og krepsdyr.
  • Hvithvalen er et flokkdyr.
  • Ungene fødes om våren i grunne bukter, blant annet på Svalbard.
  • Hvithvalen forekommer vanligvis bare i arktiske farvann.

Kilde: snl.no

Fiskerne fant raskt ut at den var tam. Den søkte kontakt med mennesker.

Hvalen ble kalt Hvaldimir

Etter en navnekonkurranse blant lokalbefolkningen fikk hvalen navnet  Hvaldimir.
Hvaldimir fikk stor oppmerksomhet, også internasjonalt. Mange lurte på hva den var blitt brukt til.

PST undersøkte seletøyet

Noen mente den måtte være en spionhval.
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) undersøkte seletøyet til hvalen.

Mange teorier

Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) trodde at hvalen kunne ha kommet fra den russiske marinen.

Marinen er kjent for å bruke dyr i sine eksperimenter.

Det er trolig en terapihval

Nå skriver Fiskeribladet at hvalen trolig heter Semjon. Den er brukt til terapi for vanskeligstilte barn i Russland.
Fiskeribladet skrev om denne hvalen i 2008.

Rømt fra et russisk terapianlegg?

Morten Vikeby jobbet tidligere i Fiskeribladet og som konsul i den russiske byen Murmansk. Han kjenner igjen hvalen.
– Hvithvalen i Finnmark har trolig rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, sier Vikeby.
Hvithvalen ble først oppdaget av fiskere utenfor kysten av Finnmark i slutten av april.

Foto: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet / NTB scanpix

Glad for at hvalen ikke er spion

Fiskeridirektoratet er lettet over at hvalen trolig ikke er en spion.

Jørgen Ree Wiig er inspektør i Fiskeridirektoratet. Han synes det er fantastisk at hvalen bare er blitt brukt til kos.

– Vi har jo tenkt på spionasje og krig, men så er den bare en hval som vil oss mennesker godt. Det er helt fantastisk, sier Wiig.

Ville se hvalen

Natt til søndag oppsøkte tre unge jenter brygga utenfor Rolfsøya, for å få et glimt av hvalen.

Da en av jentene mistet mobiltelefonen i vannet dykket hvithvalen raskt ned for å hente den opp igjen, skriver Dagbladet.

Hvalen fant mobilen

– Vi ble helt sjokkert. Den kom opp igjen med telefonen i munnen, forteller en av jentene til avisen.

– Vi fikk stryke på den. Det var akkurat som den ville ha belønning, sier jenta.

–La hvalen være i fred

Fiskeridirektoratet ber nå nysgjerrige tilskuere om å slutte å oppsøke hvalen.

Det tror for mye kontakt kan føre til at den blir stresset.