• Fritt Ord er en stiftelse, opprettet i 1974.
  • Formålet er  å verne om og fremme ytringsfriheten ved å stimulere en levende debatt og en uredd bruk av det frie ord.
  • Prisvinnerne i år er svenske Greta Thunberg (16) og den norske miljøorganisasjonen Natur og Ungdom.
  • Thunberg innledet i august i fjor skolestreik utenfor Riksdagen med krav om en effektiv klimapolitikk. Hun har streiket hver fredag, og skolestreikene har spredt seg til hundrevis av byer.
  • 15. mars streiket 1,6 millioner skoleelever over hele verden inspirert av Thunberg.
  • Natur og Ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge. De har rundt 7.500 medlemmer.
  • I mars samordnet organisasjonen skolestreikene i Norge, der 40.000 elever deltok.
  • Natur og Ungdom har spilt en viktig rolle i en rekke av de store miljøsakene i Norge. Deriblant kampene mot industriavfall, gasskraftverk, flytrafikk og oljeleting ved Lofoten, Vesterålen og Senja.