Fra mandag 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller grille i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

SHUTTERSTOCK/NTB scanpix

Det er skogbrannfare i påsken

MiljøEn liten gnist kan være nok til å starte en brann. I Sør-Norge er det nå fare for gress- og lyngbrann i snøfrie områder.

 • © NTB
 • Published:

Værmeldingen for påsken viser mye sol og lite nedbør.

Fakta om skogbrann

 • En skogbrann er en ukontrollert brann i naturen.
 • Slike branner kan – i tillegg til å forstyrre naturens gang – kreve menneskeliv og ødelegge hus og jordbruksområder.
 • De kan også forårsake store utslipp av klimagasser.
 • Det er en mobil brann. Det vil si at den kan forflytte seg raskt og utgjør en annerledes utfordring for brannmanskaper enn de fleste andre branner.
 • Ca. 90 % av skogbrannene er menneskeskapt.
 • Branner kan forårsakes av ildspåsettelse, uforsiktig omgang med ild ved for eksempel grilling.
 • Gnister fra jernbane eller annen næringsvirksomhet kan også føre til skogbrann.
 • Skogbranner kan ha naturlige årsaker, feks fra lynnedslag.
 • Skogbranner har også vært naturlige deler av mange økosystemer lenge før menneskene kom.
 • Hetebølger og tørke  bidrar til at det blir flere og større skogbranner.

Kilde Wikipedia.

Meteorologisk institutt advarer nå om stor skogbrannfare flere steder i både Oslo, Vestfold, Aust-Agder og Møre og Romsdal.

Ingen fare i Nord-Norge

Med unntak fra Nord-Norge og Trøndelag øker skogbrannfaren over hele landet.
– Vær forsiktig med åpen ild. Vegetasjonen kan nå lett antennes, lyder varselet fra Meteorologisk institutt.
De frykter at store områder kan bli berørt dersom det bryter ut en brann.

Det er en skummel overgang

Overgangen mellom vinter og vår er ekstra skummel. Det er tiden før vegetasjonen blir grønn. Hvis det da samtidig ikke kommer regn, blir skogbunnen veldig tørr.

Gammel kvist på bakken og tørre kratt øker brannfaren.

Bare en gnist skal til

Rolf Søtorp er administrerende direktør  i Norsk brannvernforening. Han advarer mot å gjøre opp ild i skog og mark før det kommer nedbør av betydning.

– Under sånne forhold skal det bare en ørliten gnist til før naturen står i lys lue. Særlig om det blåser i tillegg, Søtorp.

Han er lite glad for bruk av engangsgrill.

–  Generelt mener vi at engangsgriller er et lite egnet produkt for bruk i skog og mark. Det er både på grunn av brannfaren og av hensyn til miljøet, sier han.

Snart er det bålforbud

Han minner også om at bålforbudet snart trer i kraft.

Fra mandag 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Kan gjøre unntak

Den enkelte kommune kan gjøre unntak dersom lokale forhold tilsier det.

Det er dessuten tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Du har et ansvar

Søtorp understreker at man kan bli erstatningsansvarlig dersom man er uaktsom.

Tidligere denne uken ble flere hytter i Skiptvet i Østfold evakuert da en skogbrann truet hytteområdet.  Brannen ble slukket ganske raskt, og man fikk forhindret at den spredde seg.