Barn og ungdom mellom 9 og 15 år brukte i gjennomsnitt 1 time og 20 minutter på dataspill i 2018.

Gorm Kallestad /NTB scanpix

Barn og unge bruker mer tid på dataspill og internett

SamfunnOver 80 prosent av barn mellom 9 og 15 år spilte i fjor daglig dataspill. De brukte i gjennomsnitt 1 time og 20 minutter på spillingen. Det er en økning på 16 minutter fra 2017.

  • © NTB
  • Published:

Det viser tall fra Norsk mediebarometer 2018. Det er  Statistisk sentralbyrå som formidler undersøkelsen om nordmenns medievaner.

Fakta om norsk mediebarometer

  • Norsk mediebarometer er en landsomfattende undersøkelse om folks bruk av massemedier.
  • Undersøkelsen utføres årlig av Statistisk sentralbyrå.
  • Formålet er å gi oversikt over utviklingen i nordmenns bruk av massemedier.
  •  Denne typen undersøkelser ble første gang gjennomført i 1991

I aldersgruppen 16-24 år bruker 85 prosent Facebook i løpet av en dag. 90 prosent er innom andre sosiale medier.

Det er også denne aldersgruppen som er de mest ivrige brukerne av internett generelt.

Færre leser aviser på papir

Emma Castillo Schiro er ansvarlig for barometeret. Hun forteller at 30 prosent av befolkningen leste papiraviser en gjennomsnittsdag i 2018. Det var en nedgang på  2 prosent fra året før.

– Nedgangen i fjor var ikke så stor, men det er en jevn nedgang over tid.  I 1998 var andelen som leste papiraviser på 81 prosent, forteller Schiro.

Eldre ser mest TV

Fram til 2012 så over 80 prosent av befolkningen på vanlig TV hver dag. Siden den gang har bruken gått vesentlig ned. I 2018 var det 55 prosent som så  TV en gjennomsnittsdag.

Det er flest gamle som ser på TV-programmer. 86 prosent av dem mellom 67 og 79 år ser på TV.

Unge ser minst på TV.

Andelen TV-seere er lavest hos 20-24-åringene. Bare 33 prosent ser på enten TV eller direktesendt nett-TV.

– Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng fra 2017 for denne aldersgruppen, sier Schiro.

Bruker mer tid på nettet

91 prosent av nordmenn brukte internett en gjennomsnittsdag i 2018. Det er en økning på 1 prosentpoeng fra året før.

Tiden vi bruker på internett har økt med ni minutter i 2018, til 2 timer og 47 minutter.

Ungdom og unge voksne bruker mest tid på sosiale medier.

Bruker over 4 timer i døgnet

De mellom 16 og 24 år er de mest ivrige brukerne av både sosiale medier og internett generelt.

Denne aldersgruppen har en gjennomsnittlig nettbruk på 4 timer og 24 minutter i døgnet.