Kniv er et livsfarlig våpen. Fra 2013 til 2018 har det vært en økning på 34,1 prosent i antall anmeldte saker som handler om trusler med kniv.

Shutterstock / NTB scanpix

Politiet er bekymret over ungdommers bruk av kniv som våpen

SamfunnPolitiet registrerer en økning i kriminalitet og bruk av vold blant unge. Problemet knyttes i stor grad til ungdommer med innvandrerbakgrunn.

  • © NTB
  • Published:

Kriminelle ungdomsgjenger og ungdommers bruk av kniv har fått stor oppmerksomhet den siste tiden.

Fakta om ulovlig bevæpning på offentlig sted

  • Straffeparagraf  189 sier følgende om ulovlig bevæpning på offentlig sted:
  • Man kan straffes med bot eller fengsel på inntil 1 år hvis man på et offentlig sted forsettlig eller grovt uaktsomt har med
  • a) skytevåpen,
  • b) luft- og fjærvåpen,
  • c) våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen, eller
  • d) skytevåpen som etter våpenloven 9. juni 1961 nr. 1 § 1 annet ledd er gjort varig ubrukbart.
  • På samme måte straffes den som på et offentlig sted bærer kniv eller lignende skarpt redskap som er egnet til å påføre noen skade.
  • Forbudet gjelder ikke skytevåpen, kniv eller annet redskap som brukes til, bæres eller medbringes i forbindelse med arbeid eller friluftsliv.

Kilde: Straffeloven

Tor Mikkel Wara (Frp) er Justis- og innvandringsminister. Han ser alvorlig på økt bruk av kniv blant ungdom. Han mener det dreier seg om et problem med integrering.

Ungdom med innvandrerbakgrunn

Han sier ungdom med innvandringsbakgrunn står bak mye av den nye kriminaliteten.

– Vi må ærlige og tørre å si det. Jeg er opptatt av at vi er kunnskapsbasert. Når vi ser et problem, så kan vi ikke late som at det ikke eksisterer, sier Wara.

Mange knivangrep

Tall fra politiet i Oslo viser at 77 personer ble anmeldt for ha båret kniv på offentlig sted i januar. Det er nesten en dobling sammenlignet med januar i fjor. Da var det 42 anmeldelser, skriver NRK.

Politiet  har samtidig registrert 21 knivstikkinger i Oslo fra 1. januar til 25. februar, mot 11 i samme periode i fjor.

Noen grupper er svært farlige

Håkon Skulstad er fungerende politidirektør. Han sier at politiet er svært bekymret for  utviklingen.

– Det er noen grupper i ungdomsmiljøene som begår veldig alvorlig voldskriminalitet, der blant annet kniv er brukt, sier Skulstad .

Han forteller at det er klare gjenger i Oslo, men at politiet også registrerer at det  dannes gjenger i andre byer.

Har lite respekt for politiet

Hans Sverre Sjøvold  er politimester i Oslo. Han opplever at terskelen for at å unge bruker kniv er lavere enn tidligere.

Han er samtidig bekymret for ungdommens dårlige respekt overfor politiet.

Det er rotløs ungdom

– Det handler om rotløse ungdom, som gjerne sliter på skolen. Hvis de i det hele tatt kommer seg gjennom skolen, sier han.

Han mener det er en tøff oppvekst for svært mange unge mennesker. Han legger ikke skjul på at det gjelder mange unge med innvandringsbakgrunn, selv om flere er født og oppvokst i Norge.

Sjøvold understreker at kriminaliteten ikke er et generelt problem blant ungdommen, men i enkelte miljøer.

De siste ukene har flere, nye alvorlige knivepisoder i Oslo fått mye oppmerksomhet. Til sammen ble tre personer skadet etter en episode med knivstikking i sentrum nylig.

Heiko Junge / NTB scanpix

Politiet må jobbe sammen med skolene

Justisministeren sier at politiet ikke kan løse utfordringen alene.

– Politiet må jobbe sammen med skoler, kommuner og barnevern, sier Wara.

Wara vil vurdere  forslag om strengere straffer i forbindelse med knivbruk. Og for ungdom som begår kriminelle handlinger flere ganger.

Rettssak mot seks gutter

Seks gutter mellom 16 og 18 år står nå tiltalt for å ha begått en rekke grove ran på skoler og i parker i Oslo i 2017. Mandag denne uken startet den fire uker lange rettssaken.

I tiltalen nevnes seks ran. Flere av ransofrene skal ha blitt truet med kniv. To av ranene skjedde på Majorstuen skole og Skøyen skole.