Nå kan du finne ut hvor forurenset lufta er - akkurat der du bor.

Gorm Kallestad /NTB scanpix

Nå kan du selv sjekke hvor forurenset lufta er

MiljøEn ny varslingstjeneste sjekker svevestøv og forurensning i hver krok av Norge. Du får vite hvor mye svevestøv og forurensning det er i lufta. Akkurat der du bor.

  • © NTB
  • Published:

Den nye tjenesten heter Luftkvalitet i Norge .  Nivået på forurensning kan leses enten som graf eller kart. Du kan sjekke nivået for samme dag og dagen etter.

Fakta om svevestøv

  • Svevestøv en fellesbetegnelse på alle partikler som svever i lufta over en bestemt tid.
  • Svevestøv er de minste og mest farlige partiklene vi finner i ute- og innelufta.
  • Grunnen til at svevestøvet utgjør de mest helseskadelige partiklene i lufta, er at de ikke faller så fort til bakken.Partiklene når derfor lettere ned i lungene.
  • De viktigste kildene til luftforurensning er utslipp fra vegtrafikk, boligoppvarming og industri, samt utslipp fra skip i havn.
  • Svevestøv i innelufta kan komme fra vedovnen eller peisen, matlaging, brenning av stearinlys og oljelamper og røyking.
  • I tillegg kan utendørs svevestøv også komme inn i boligen.

I byer og tettsteder kan du for eksempel følge forurensingsnivået langs veiene.

Mennesker som har helseproblemer kan ha stor nytt av tjenesten. Det gjelder også folk som sykler eller bor langs trafikkerte veier.

Arbeidet blir enklere

Terje Moe Gustavsen er veidirektør. Han forteller at den nye varslingstjenesten vil gjøre det enklere å arbeide med luftkvalitet.

– Med gode data kan vi  gjøre treffsikre tiltak når vi trenger det, sier veidirektør.

Lilla er verst

Skalaen går fra grønt til lilla. Det varsles for fint svevestøv og summen av grovt og fint svevestøv. Svevestøv kommer fra ulike kilder, for eksempel vedfyring og biltrafikk.

Meteorologisk institutt lager varslene

Varslene lages daglig hos Meteorologisk institutt. De kombinerer værmodellene med utslippsdata, for eksempel fra veitrafikk.

Hilde Fagerli  jobber i Meteorologisk institutt.  Hun forteller at det er første gang de  gjør beregninger av luftkvalitet for Norge på et slikt detaljnivå.

Kommunene har fått et verktøy

Det er meningen at kommunene skal bruke tjenesten. Kommunene vil få bedre oversikt over situasjonen. Da kan de raskt varsle og informere innbyggere om luftforurensning.

Varsles det høy forurensning, får innbyggerne samtidig informasjon om hvilke hensyn man bør ta for å ferdes utendørs.

Det er viktige helseråd

Marit Låg er seniorforsker ved Folkehelseinstiuttet. Hun er glad for den nye tjenesten.

‒ Personer som er sårbare for luftforurensning, vil nå få mulighet til å tilpasse aktivitetene sine ved ulike nivåer av luftforurensning, sier hun.