VIKTIG: En humle i ferd med å bestøve en blomst. Svært mange planter er avhengige av insekter for å formere seg.

ILLUSTRASJONSFOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

Forskere frykter katastrofal kollaps i naturen

MiljøEn stor del av verdens insekter er truet av utryddelse. Det mener forskere. De advarer mot katastrofale følger for andre arter, økosystemer og mennesker.

  • © NTB
  • Published:
  • Updated:

Forskning på insekter en rekke steder i verden er gjennomgått i en ny studie. Konklusjonen er at svært mange typer insekter reduseres i antall. Og utviklingen går raskt.

Over 40 prosent av verdens insektarter ser ut til å være i tilbakegang. På sikt er de truet av utryddelse. En tredel av artene regnes allerede som utrydningstruet.

Fakta om insekter

  • Insekter hører til gruppen leddyr. De er å finne de fleste steder, bortsett fra i havet.
  • Åtte av ti kjente dyrearter er insekter.
  • Insekter har en kropp som er delt i tre ledd: hodet, brystet og bakkroppen. De skiller seg fra andre leddyr ved at de har tre par ben og vanligvis to par vinger.
  • Læren om insekter heter entomologi.

Kilder: Wikipedia, Store Norske Leksikon

Det kan bli katastrofalt

– Hvis ikke tapet av insektarter stanses, vil konsekvensene bli katastrofale både for planetens økosystemer og menneskers overlevelse, sier Francisco Sánchez-Bayo.

Han arbeider som forsker ved University of Sydney og er intervjuet av avisa The Guardian. Sánchez-Bayo står bak studien sammen med  Kris Wyckhuys, som er tilknyttet University of Queensland.

Viktige matvekster

Verdens insekter utgjør en svært stor andel av alle dyr som lever på landjorda. Mange fugler og andre dyr er avhengige av insekter som mat.

I tillegg er mange planter avhengige av insekter for å kunne formere seg. Dette gjelder en stor del av verdens viktigste matvekster.

Reduserte områder for å leve

De viktigste årsakene til tapet av insekter er reduserte leveområder, intensivt landbruk og sprøytemidler. Det viser den nye studien. Insekter i tropene rammes i tillegg av klimaendringene og stigende temperaturer.

Også mange pattedyr, amfibier og krypdyr er truet av utryddelser og raskt minkende bestander. En lang rekke arter i havet er også under press. Og de aller fleste tropiske korallrev ventes å dø som følge av global oppvarming.

En del forskere mener derfor at vi nå kan få en «sjette masseutryddelse». Den femte fant sted for 66 millioner år siden. Det var da dinosaurene forsvant.

Borte om hundre år?

Den samlede vekten av verdens insekter anslås i den nye studien å minke med rundt 2,5 prosent hvert år.

Hvis utviklingen fortsetter i dette tempoet, vil halvparten av insektene være borte om femti år. Om hundre år vil de aller fleste være forsvunnet.

BOSTED: Et insektshotell i Botanisk hage i Oslo.

FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT / NTB SCANPIX

Vi må endre matproduksjonen

– Hvis vi ikke endrer måten vi produserer mat på, vil insektene sett under ett være på vei mot utryddelse i løpet av noen tiår, står det i studien.

Forskerne anbefaler store endringer i verdens landbruk. De mener blant annet at vi må få mindre bruk av sprøytemidler hvis utviklingen skal snus.

Nedgang i Tyskland og Puerto Rico

Tidligere har forskere vist at det er stor nedgang i tallet på insekter blant annet i Tyskland og Puerto Rico.

I en regnskog i Puerto Rico var konklusjonen at 98 prosent av insektene på bakken var borte. I Europa er det anslått at antall fugler er redusert med mer enn 400 millioner på tre tiår fordi det er blitt færre flygende insekter.

En av forskerne bak studien av insekter i Puerto Rico advarte om ødeleggelse av «systemene som gjør det mulig å opprettholde vår eksistens på planeten».

Skadedyrene kan klare seg

Svært mange insektarter har altså tilbakegang. Samtidig ser noen få arter ut til å klare seg bra.

Noen forskere tror det sannsynligvis vil være kakerlakker og andre skadedyr som vil få suksess når konkurrentene forsvinner. Mange skadedyr er både dyktige til å tilpasse seg og har utviklet seg så de tåler ulike typer insektmidler.