Gutter sliter mer på skolen enn jenter. Det ønsker myndighetene å gjøre noe med. De har foreslått en rekke tiltak som kan gjøre skolehverdagen lettere for gutter.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

64 forslag for å hjelpe gutter som strever i skolen

SamfunnFleksibel skolestart for de yngste. Større mulighet for utforskning på ungdomsskolen. Rett til læreplass. Det er noen av forslagene som skal hjelpe gutter gjennom skolen.

 • © NTB
 • Published:

Mange undersøkelser de siste årene viser at gutter i snitt gjør det dårligere enn jentene på skolen

Fakta om Stoltenberg-utvalget

 • Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg for å innhente mer kunnskap om hvorfor gutter i snitt gjør det dårligere på skolen enn jenter.
 • Utvalget har vært ledet av Camilla Stoltenberg. Hun er direktør ved Folkehelseinstituttet.
 • Stoltenberg-utvalget har kommet med 64 forslag til tiltak som kan gjøre skolehverdagen enklere. Her er noen av forslagene:
 • Gratis førskole med minimum fem timer lekebasert læring i uken for alle femåringer.
 • Obligatorisk heldagsskole for alle elever på 1.–4. trinn.
 • Vekting av karakterer i grunnskolen etter timetall i faget. Matte bør veie mer enn feks helse.
 • Et mindretall av utvalget går inn for å teste flere former for fleksibel skolestart.
 • Innføre nasjonale prøver i lesing og regning på 3. trinn. Skriving på 8. trinn.
 • Innføre krav om at skolene må tilby minst fem valgfag. Skolene skal ha som mål å øke timetallet i valgfag på ungdomsskolen
 • Kartlegging av barns utvikling mellom fire og seks år. Målet er å forstå  barnas utvikling bedre slik at man kan tilrettelegge læring bedre.
 • Alle elever som fullfører andre klasse på yrkesfag, skal ha rett til læreplass.

Camilla Stoltenberg er direktør for Folkehelseinstituttet. Hun har ledet et ekspertutvalg som har sett på tiltak for å hjelpe gutter som sliter på skolen.

Kjønnsforskjellene er en utfordring

Stoltenberg er bekymret over kjønnsforskjellene i skolen.

– Vi må finne løsninger for å jevne ut forskjellene, sier  hun.

Kunnskapsministeren er bekymret

Jan Tore Sanner (H) er kunnskapsmininster. Han deler bekymringen over at guttene henger etter.

– Guttene oppnår lavere karakterer. De faller også fra i større grad enn jentene, sier Sanner.

Flott at jentene gjør det bra

Han understreker at det ikke er et problem at jenter gjør det bra.

– Men skolen må bli bedre til å løfte guttene, sier  Sanner.

Stoltenberg vil ha fleksibel skolestart

Stoltenberg  vil gjerne teste ut fleksibel skolestart. Det vil si at noen kan vente litt med å begynne på skolen.

– Da tar vi hensyn til de store forskjellene i utvikling. Vi ser klare forskjeller mellom gutter og jenter. Jenter er ofte tidligere utviklet når det gjelder språk og selvdisiplin, forklarer hun.

Det kan se ut til at barn som er seks år når de begynner på skolen klarer overgangen til skole bedre enn de som fyller seks etter skolestart.

Utdanningsforbundet er skeptisk til forslaget

Mange er likevel skeptiske til utsatt skolestart.

Steffen Handal er leder for Utdanningsforbundet. Han liker ikke forslaget om utsatt skolestart for noen.

– Utdanning handler om sosiale relasjoner. Hvis noen begynner senere, kan det påvirke undervisningen negativt, mener han.

De sosiale forskjellene kan øke

Handal advarer mot å gi foreldrene større anledning til å avgjøre når barnet skal få begynne.

– Det kan øke de sosiale forskjellene, mener han.

Danmark kan vise til viktig erfaring

Stoltenberg er enig i at ulik skolestart kan føre til uheldige utslag. Erfaringer fra Danmark viste at mange foreldre med høyere utdanning benyttet seg av muligheten til å utsette skolestart. Foreldre med lavere utdanning eller innvandrerbakgrunn gjorde det i mye mindre grad.

– Derfor må vi ha ordninger som ikke bidrar til en slik skjevhet, sier Stoltenberg.

Flere forslag for å gjøre skolen lettere

Flere forslag handler også om å gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående enklere. Blant annet foreslås utvalget et «utforskende skoleår».

Det vil si at  ungdom kan kombinere fag de interesserer seg for, samtidig som de får  muligheten til å forbedre karakterer.

Matte skal telle mer

Et annet tiltak er å endre poengberegningen i 10. klasse, slik at timetallet til fagene teller med. Med en slik ordning vil mattekarakteren telle mer. Matte er det faget der forskjellene mellom gutter og jenter er minst.

–  Denne løsningen vil utjevne kjønnsforskjellene med åtte prosent, sier Stoltenberg.